Istorija,  OBZORJA PROŠLOSTI

PRVI SRPSKI SREBRNI DINARI POSLE ČETIRI VEKA

Trebalo je da prođe skoro 420 godina od kovanja poslednjeg srpskog srebrnog dinara iz vremena vladavine despota Lazara Brankovića (1456-1458), iskovanog pred pad Smedereva i propast srednjovekovne srpske države, da bi Srbija ponovo iskovala svoj srebrni dinar.

Poslednji srednjovekovni srebrni srpski dinari iskovani u Smederevu, vreme u vladavine despota Lazara Brankovića (1456-1458)

U vreme vladavine mladog kneza Milana Obrenovića, Kneževina Srbija je, na osnovu Pariske novčane konvencije i Zakona o kovanju srpske srebrne monete usvojenog u Narodnoj skupštini 29. novembra 1873. godine, počela 1875. g. da kuje svoj prvi srebrni novac od 50 para, 1 i 2 dinara.

Prvi savremeni srpski dinar nastao je u kovnici u Beču, a njegov graver bio je Fridrih Leisek. Dinar je imao prečnik od 23 mm, bio je težak 5 grama i načinjen od srebra (83,5%), sa primesama bakra (16,5%). Na aversu se nalazio lik kneza Milana, okružen ćiriličnim natpisom МИЛАН М. ОБРЕНОВИЋ IV. КЊАЗ СРПСКИ, a ispod kneževog lika ugraviran je latinični potpis gravera: F. Leisek. Na reversu se nalazila brojčana oznaka vrednosti dinara, sa godinom kovanja, okružena otvorenim lovorovim i hrastovim vencem i s krunom na vrhu. Po ivici kovanice nalazio se niz tačkica u krugu, a obod je bio ravan, bez nazubljenja. Kneževina Srbija iskovala je tri miliona primeraka svog prvog srebrnog dinara, koji se u opticaju nalazio već od proleća 1875. godine, pa sve 1905. godine.

Apoen od jednog dinara iz 1875. god.

Osim kovanice od jednog dinara, iskovane su u Beču, u srebru, i kovanice od 50 para ili pola dinara, kao i  od dva dinara. Poludinar je imao 18 mm u prečniku, bio je težak 2,5 grama, a dvodinarka je imala 27 mm u prečniku i težila je 10 grama. Kao i kovanica od jednog dinara, i ovi apoeni su načinjeni od legure srebra (83,5%) i bakra (16,5%). Graver je bio Anton Šarf. Avers i revers su bili istovetni kao i kod kovanice od jednog dinara, osim razlike u oznaci vrednosti apoena. Kneževina Srbija iskovala je dva miliona apoena od 50 para i milion apoena od dva dinara. I ove kovanice važile su do 1905. godine.

50 para ili pola dinara iz 1875. god.
Dva dinara iz 1875. god.

Numizmatička vrednost veoma dobro očuvanih primeraka srpskih srebrnih apoena iz 1875. g. danas se kreće od 20 do 50 evra.

M.S. 

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.