RAVNIČARSKI DIVANI

PROMOCIJA MONOGRAFIJE “VIZIJA SLOBODE – ELIBERTACIJA SOMBORA 1745-1749”

Povodom Dana grada Sombora (17. februara) i 275. godišnjice od dobijanja statusa slobodnog i kraljevskog grada, u petak, 16. februara, u 19 časova, predstavljena je u Velikoj Sali zdanja Županije u Somboru monografija „Vizija slobode – Elibertacija Sombora 1745-1749“, publiciste i povesničara Sombora Milana Stepanovića. Knjiga je objavljena u izdanju Istorijskog arhiva Sombor i udruženja građana „Norma“, a njeno objavljivanje pomogli su Grad Sombor i Pokrajinski sekretarijat za kulturu i informisanje AP Vojvodine.

Monografija “Vizija slobode”

Stepanovićeva monografija sveobuhvatno sagledava razdoblje elibertacije Sombora, od 1745. do 1749. godine i svedoči o upornoj i istrajnoj borbi Somboraca, odnosno ovdašnjih srpskih i bunjevačkih graničara da se, bez obzira na brojne prepreke i visoke troškove, izbore za privilegovan status, koji im je omogućio da sami odlučuju o svojoj sudbini i presudno utiču na razvoj sopstvenog grada, čime je obezbeđen njegov vidan urbani napredak tokom narednih decenija i vekova. U nizu poglavlja ove monografije sabrani su arhivski i literarni podaci koji svedoče o tom, verovatno najvažnijem poduhvatu u istoriji grada Sombora.

Pred prepunom salom, u kojoj nije bilo dovoljno mesta za sedenje, posetiocima promocije obratila se, u ime Grada Sombora, Anita Stojakov, članica Gradskog veća, koja je prisutnima čestitala Dan grada, a izdavačima i autoru na uspešnom ostvarenom projektu.

Anita Stojakov, članica Gradskog veća Grada Sombora

U ime izdavača monografije „Vizija slobode“ obratila se Nataša Stojanović, direktorica Istorijskog arhiva Sombor, koja je rekla da je dodela statusa slobodnog i kraljevskog grada Somboru predstavljalo prelomni istorijski događaj u dugoj povesnici Sombora, koji je odredio njegovu budućnost u brojnim aspektima života tokom narednih decenija i vekova. Osim ostalog, tada je, 1749. godine, ustrojena i obaveza čuvanja arhivske građe, što je predstavljalo začetak kasnije gradske arhivske službe koja se, vremenom, sve više razvijala i granala, da bi, pre 75 godina, rezultirala osnivanjem današnjeg somborskog Arhiva kao zasebne institucije. Istorijski arhiv Sombor u svojim fondovima i zbirkama danas čuva celokupnu istoriju ovog grada, od početka borbe za dobijanje gradskog statusa, pa do savremenog doba. Upravo su dokumenti iz perioda elibertacije Sombora, koje Arhiv čuva u svojim fondovima, predstavljali i temeljnu građu za nastanak knjige koju večeras predstavljamo, napomenula je Nataša Stojanović.

Nataša Stojanović, direktorica Istorijskog arhiva Sombor

Dr Nataša Gojković, koja je vodila konferansu, u svojim retorički besprekornim obraćanjima, podsetila je prisutne na dva značajna dokumenta iz perioda elibertacije Sombora – zapisniku sa zbora somborskih graničara od 18. novembra 1745. godine, kojim je započela borba za elibertaciju grada, kao i izjavu nazvanu „Alternativa“, kojom je 1. jula 1748. g. zajamčeno ravnopravno učešće pripadnika pravoslavne i rimokatoličke konfesije u budućoj upravi slobodnog i kraljevskog grada Sombora.

Dr Nataša Gojković

O knjizi je govorio i njen prvi recenzent prof. dr Vladan Gavrilović, sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, koji je rekao da je imao čast i zadovoljstvo da bude recenzent ove voluminozne monografije koja kroz različite istorijske epohe opisuje put elibertacije Sombora i za koju je nadareni Somborac i povesničar grada Milan Stepanović uradio ogroman posao, spojivši i sagledavši dosadašnja, većinom parcijalna istraživanja. Nakon podsećanja na istorijski put Sombora od srednjeg veka do vremena elibertacije, dr Gavrilović je konstatovao da i ova monografija, kao i prethodne Stepanovićeve knjige, svedoče o prebogatoj, izuzetno zanimljivoj i još uvek do kraja neispričanoj istoriji Sombora. 

Beseda prof. dr Vladana Gavrilovića, recenzenta knjige
Autor (priređivač) Milan Stepanović i recenzent knjige prof. dr Vladan Gavrilović

Drugi recenzent monografije „Vizija slobode“ doc. dr Atila Pfajfer, sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, istorijski je rastumačio pojavu slobodnih i kraljevskih gradova i njihovih prava i povlastica koje su uživali. Naveo je i da je Stepanovićeva monografija „Vizija slobode“ s jedne strane rezultat ozbiljnog prikupljanja i analize postojećih arhivskih izvora i literature (čiji spisak možemo da pratimo čak na 10 strane pri kraju knjige), a s druge strane predstavlja i odličan pregled istorije grada između 1745. i 1749. godine, te da ova i estetski lepa knjiga, na kojoj možemo kao građani Sombora da budemo zahvalni njenom autoru i izdavačima, uspešno i sveobuhvatno sažima period elibertacije Sombora i jasno svedoči o tom vremenu i o velikom poduhvatu Somboraca, koji su, pre 275 godina, uspeli da, posle tri i po godine uporne borbe, ostvare naizgled neostvariv poduhvat i da se izbore za status grada, koji je kasnije profilisao Sombor u mesto kakvo danas poznajemo i volimo.

Obraćanje doc. dr Atile Pfajfera, recenzenta knjige

Priređivač i autor monografije „Vizija slobode“ Milan Stepanović načinio je istorijski presek razdoblja elibertacije Sombora, podsetivši i na brojne ranije pisce i istraživače koje su proučavali ovaj period somborske istorije i zaključivši da je Somboru elibertacija donela nemerljive prednosti kako u urbanoj i administrativnoj, tako i u privrednoj i ekonomskoj, a ponajpre u prosvetnoj, kulturnoj i duhovnoj sferi života. Osim statusa slobodnog i kraljevskog grada (a svakako i zahvaljujući njemu), Sombor je, skoro jedan i po vek (1786-1929), bio i administrativni centar Bačke, te je vremenom izrastao u arhitektonski skladan i lep grad, skoro savršen, najbliži planimetrijskom snu epohe, koji je, sa manje ili više sreće, mogućnosti i upornosti, držao do svoje tradicije i kulturno-istorijske baštine. Menjajući epohe, države i društvene sisteme, istrajao je Sombor u očuvanju građanskog duha i svojoj prepoznatljivosti, kao svedok uverenja da države prolaze, ali gradovi opstaju. Temeljna zasluga za sve ono što je ovaj grad postao kroz istoriju u proteklih 275 godina, naglasio je autor monografije, pripada nekadašnjim somborskim graničarima i njihovim ambicioznim predvodnicima, te upornoj i istrajnoj težnji da ostvare svoju viziju, tokom uspešne borbe za elibertaciju grada od 1745. do 1749. godine. Izrazivši zahvalnost saradnicima u Istorijskom arhivu Sombor, recenzentima knjige, dizajneru Milanu Jovanoviću Jofketu, korektorima Mariji Labus i Slobodanu Stepanoviću, prevodiocima rezimea na engleski, nemački i mađarski jezik (dr Nataši Gojković i dr Atili Pfajferu), te štampariji „Simbol“ iz Petrovaradina koja je već standardno profesionalno i kvalitetno odštampala knjigu, Stepanović je zablagodario Gradu Somboru i Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, koji su svojim sredstvima podržali štampanje ove monografije, objavljene povodom 275. godišnjice proglašenja Sombora za slobodan i kraljevski grad i 75. godišnjice Istorijskog arhiva Sombor, zahvaljujući čemu su izdavači, sa radošću, mogli da monografiju daruju svakom posetiocu promocije.

Milan Stepanović

Obraćanje autora (priređivača) monografije Milana Stepanovića
Posetioci promocije

Posetioci promocije
Najmlađi posetioci koji su samonicijativno došli na promociju (Mihailo i Filip, učenici IV razreda OŠ)

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.