PALETA RAVNICE,  Umetnost

UKRADENA, PA NAĐENA POSLE 25 GODINA (PRIČA O REPLICI ČUVENE SLIKE)

Repliku monumentalne slike „Bitka kod Sente“ (400 x 700 cm), čiji se original, rad Franca Ajzenhuta, od 1898. god. nalazi u Velikoj sali zdanja somborske Županije, somborski slikar Sava Stojkov (1925-2014) počeo je da slika 1950. godine, kao 25-togodišnjak, a njegova slika ima zanimljivu i neobičnu istoriju. Smatrajući da Senta treba da ima makar kopiju ove monumentalne slike slavne i presudne bitke između hrišćanske i turske vojske, koja se 11. septembra 1697. god. odigrala kod Sente, opština ove varošice na reci Tisi raspisala je konkurs, na koji se javilo pet već afirmisanih slikara. Došli su u Sombor (jedna slikarka je i bila iz Sombora) i u sali Županije počeli su da preslikavaju čuvenu Ajzenhutovu sliku, svako na svoj način i prema svom umeću. Mladi Sava Stojkov je zamolio slikare da i on, na jednom platnu, veličine 210 x 120 cm, pokuša da napravi svoju verziju slike i da uči, gledajući od njih kako rade. Oni nisu imali ništa protiv. Kako je bio okretan i sportista, ali i dovitljiv mladić, jedno posle podne, kada u sali nije bilo nikog, Sava se popeo lestvama do vrha slike i načinio je, od crvene i bele vunice, preko cele slike, pravilne kvadrate. Istovremeno, nacrtao je i rastersku mrežicu na svojoj slici, pa je u svaki kvadrat skicirao ono što je video u velikim kvadratima na originalnoj slici.

Original slike “Bitka kod Sente” Franca Ajzenhuta u Velikoj sali zdanja Županije u Somboru (fotografije: Slobodan Stepanović i Miloš Novaković)

Nekoliko dana kasnije došla je komisija sastavljena od stručnjaka, koja je trebalo da proceni radove i dâ eventualne sugestije slikarima. Obišli su radove svih pet umetnika, a onda je jedan od članova komisije zapitao kakvo je ono šesto platno, prekriveno nekom starom plahtom. Slikari su odgovorili da to neki mladić uči da slika gledajući njih kako rade. Znatiželjni član komisije malo je zadigao platno i potom je pozvao ostale članove komisije da vide sliku. Njihov jednodušan zaključak je bio da je slika nepoznatog mladog slikara zapravo najbolje i najtačnije urađena replika Ajzenhutove slike. To veče, nakon odlaska komisije, Savina slika je nestala. Bila je ukradena. I nije joj se znalo traga punih 25 godina…

Nedovršena replika Ajzenhutove slike, koju je 1950/51. g. načinio Sava Stojkov

Kada je, polovinom sedamdesetih godina 20. veka, jedan portir iz Županije otišao u penziju, potražio je nakon nekoliko dana Savu i rekao mu da sada slobodno može da mu kaže šta se dogodilo sa nestalom slikom. Portir je video slikarku koja je učestvovala na konkursu, i njenog muža, inače lokalnog gradskog rukovodioca, kako u noći iznose neku sliku iz Županije. Slikarka je, kao što se vidi u donjem delu slike, pokušala da dovrši Savinu sliku, zamazala je nekim bojama i shvatila da to nije u stanju, pa su ukradenu Savinu sliku sklonili na tavan svoje kuće. Sava, tada već 50-godišnjak, posle tog saznanja uputio se do kuće slikarke i njenog muža, zazvonio na kapiju, a kada ga je slikarka videla, samo se zaplakala. Njen muž je pitao Savu da li je došao po svoju sliku. Miran i nesklon sukobima Sava je rekao da bi voleo da mu vrate sliku i da nema nameru da bilo šta preduzima zbog njenog nestanka. Odveli su ga na tavan i Sava se, posle četvrt stoleća, ponovo susreo sa svojim mladalačkim radom. Odneo je sliku u svoj atelje, ali nije znao šta bi dalje sa njom. Kako je već bio afirmisan slikar, likovni kritičari i istoričari umetnosti savetovali su ga da sliku ne dira i ne dovršava, te da je ostavi takvu kakvu je zatekao, kao „znamen vremena“. Sava je tako i učinio i slika je ostala nedovršena.

Replika slike “Bitka kod Sente” Save Stojkova izložena u njegovoj nekadašnjoj galeriji u zdanju somborske Preparandije
Slikar Sava Stojkov (1925-2014)

Milan Stepanović

1 Komentar

  • Ivana Karajkov

    Kako su ljudi vrlo često zavidni i zli kada shvate da je neko bolji od njih. Treba biti čovek i dostojanstven u svom porazu.

Odgovorite Ivana Karajkov Otkaži

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.