Arhitektura,  PALETA RAVNICE

KAPELA ŽUPNIKA ĐULE FEJERA

Somborski rimokatolički župnik Julije Đula Fejer (Sombor, 1838 – Sombor, 1914), koji je skoro pola veka bio na dužnosti ovdašnjeg plebanoša-župnika (od 1869. do smrti 1914), podigao je 1905. godine, prema projektu arhitekata Erne Balaža i Janoša Krajcingera, skladnu kapelu kitnjaste fasade pored Velikog katoličkog groblja (kasnije je u blizini kapele, tokom 1925/26. godine, podignuta nova gradska Kalvarija, kojoj je posle događena i kapela, a današnja župna crkva Sv. Križa).

Kapela župnika Đule Fejera (desno) i kasnije dograđena Kalvarija (levo), četrdesetih godina 20. veka

Kapela Đule Fejera sazidana je od fasadne opeke, sa osnovom u obliku trikonhosa i sa kupolom. U nišama iznad ulaznih vrata sa obe strane nalazi se po jedan kip koji predstavlja apostole Petra i Pavla. U luneti, iznad portala, prikazano je uskrsnuće Hristovo. U unutrašnjosti kapele slikane su na zidu četiri kompozicije (Uskrsnuće Hristovo, Uskrsnuće Lazarevo, Uskrsnuće Jairove kćeri i Pieta – polaganje Hrista u grob).

Kapela Đule Fejera i detalj sa fasade, druga polovina 20. veka

Kapela je služila i kao porodična grobnica župnika Đule Fejera, a o njoj se kasnije staralo bratstvo somborske Karmelićanske crkve.

Današnji izgled obnovljene kapele župnika Đule Fejera

Krov i fasada kapele obnovljeni su 2016. godine.

Milan Stepanović

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.