Istorija,  OBZORJA PROŠLOSTI

TELEČKA (BAČĐULAFALVA)

Jedno od najmlađih naselja u okolini Sombora, koje se nalazi 20-tak kilometara istočno od grada, nastalo je krajem 19. veka na prostoru nekadašnje somborske vojničke pustare Kula, koja se protezala istočno od grada, kraj visoravni Telečka. Pustara Kula je, nakon razvojačenja Sombora 1745. godine, pripala Kraljevskoj komori, koja je posed izdavala imućnijim Somborcima radi ispaše marve ili obrađivanja zemlje. Ranije, u srednjem veku, na ovom prostoru se nalazio posed naselja Telehaz, koje je zabeleženo i u tursko doba.

Atar somborske vojničke pustare Kula 1746. god.

Današnje selo Telečka nastalo je 1883/84. godine, kada se ovde preselilo nekoliko stotina  mađarskih porodica iz severnog Banata, najviše iz Sajana, ali i iz drugih mađarskih sela u okolini Kikinde. Pod vođstvom Đerđa Šipoša, nakon što su dobili neophodne saglasnosti carskog dvora i mađarskog ministra finansija grofa Đule Saparija, naseljenici su u jesen 1883. g. napustili svoja, često plavljena, banatska sela i prešli na pustaru Kula u karavanu koji je činilo preko 200 zaprežnih kola. Ovde su načinili kolibe, podelili, označili i zasejali zemlju, a u proleće 1884. g. doveli su i svoje porodice, te je započelo parcelisanje budućih ulica i kućnih placeva. Naselje je, u čast mađarskog ministra finansija Đule Saparija, nazvano Đulafalva (kasnije Bačđulafalva).

Bačđulafalva (Telečka) na mapi iz 1905. god.

Ubrzo je podignuta i prva crkva, a u februaru 1885. g. počela je i školska nastava. U leto 1884. g. u Đulafalvi je živelo 1.113 žitelja u 235 porodica, ali je doseljavanje nastavljeno, pa je već naredne 1885. g. ovde živelo oko 2.500 žitelja. Đulafalva je 1894. g. dobila status zasebne opštine u Bačko-bodroškoj županiji. Prema popisu iz 1910. g. u selu je živelo 2.818 stanovnika (2.575 Mađara, 238 Nemaca, 5 ostalih).

Telečka (Bačđulafalva) tridesetih (gore) i početkom četrdesetih godina 20. veka (dole)

Nakon Prvog svetskog rata ime sela je zvanično promenjeno u Telečka. Prema popisu iz 1931. g. u Telečki je živelo 3.250 stanovnika, što je predstavljalo demografski vrhunac sela, nakon čega je broj stanovnika, sve do danas, u neprestanom opadanju.

Opštinska kuća (gore) i zgrada osnovne škole (dole) početkom četrdesetih godina 20. veka

Od 1925. g. radila je obližnja velika ciglana „Jagnjevo“, 1935. g. sagrađen je žitni mlin, a 1939. g. i mlin za preradu paprike. Tokom II svetskog rata 60 žitelja Telečke učestvovalo je u borbi protiv fašizma.

Katolička crkva Velike Gospe danas

Na popisu iz 2011. g. u Telečki je zabeleženo 1.728 stanovnika (72% Mađara i 20% Srba).

Telečka (Bačđulafalva) danas

                                                                                                                              Milan Stepanović

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.