DAMARI RAVNICE,  Književnost,  SLAVNI SINOVI RAVNICE,  Znamenite ličnosti

SOMBORAC GEZA BARCI – ČUVENI LINGVISTA I REFORMATOR MAĐARSKOG JEZIKA

Geza Barci (Bárczi Géza) rođen je u Somboru 1894. godine, a u rodnom gradu završio je osnovnu (Centralnu) školu i gimnaziju, u kojoj je maturirao 1911. godine. Još kao đak somborske gimnazije Geza Barci počeo je da uči nemački i turski jezik, kao i esperanto.

Somborska Centralna škola i Gimnazija u vreme kada ih je pohađao Geza Barci, početkom 20. veka

Studirao je u Budimpešti mađarski, latinski i grčki jezik. Godine 1914. studije je, kao stipendista, nastavio u Francuskoj gde ga je zatekao početak prvog svetskog rata, posle čega je bio interniran, ali je nastavio da uči francuski i španski jezik. Kasnije je, na intervenciju Crvenog krsta, prebačen u Švajcarsku, a tek nakon povratka u Mađarsku 1920. g. dobio je zvanje profesora mađarskog i francuskog jezika.

Između dva svetska rata Geza Barci je, nakon što je doktorirao, predavao u Budimpešti, na Institutu za francusku filologiju, kao i na Univerzitetu u Segedinu. Od 1941. g.  bio je profesor na Univerzitetu u Debrecinu, na Odseku za mađarsku lingvistiku, a od 1952. g. bio je šef katedre na Odseku mađarske lingvistike na Univerzitetu u Budimpešti. Penzionisan je 1971. godine.

Geza Barci

Za dopisnog člana Mađarske akademije nauka izabran je 1939, a redovan član postao je 1947. godine. Godine 1967. postao je i član Akademije nauka u Finskoj. Za svoj rad nagrađen je 1952. g. i Košutovom nagradom, najvišim naučnim priznanjem u Mađarskoj.

Geza Barci

Barci se izričito zalagao za čistotu mađarskog jezika i uklanjanje tuđica, pronalazeći odgovarajuće izraze u izvornom mađarskom govoru i time je značajno uticao na formiranje savremenog mađarskog jezika. Bavio se istorijom mađarskog jezika, starim narečjima, etimologijom i komparativnom lingvistikom, a napisao je i kapitalno delo MAGYAR SZÓFEJTŐ SZÓTÁR (Mađarski etimološki rečnik, Budimpešta, 1941). Među njegovim značajnijim delima nalaze se i knjige RÉGI MAGYAR NYELVJÁRÁSOK (Stari mađarski dijalekti, Budimpešta, 1947), BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA (Uvod u lingvistiku, Budimpešta, 1953), A MAGYAR NYELV ÉRTELMEZŐ SZÓTÁRA (Interpretativni rečnik mađarskog jezika, Budimpešta, 1959-1962) i A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE (Istorija mađarskog jezika, Budimpešta, 1967). Posebno je proučavao esperanto i zalagao se da dobije status redovnog predmeta na Univerzitetu u Budimpešti.

Peštanski govor – jedna od prvih studija Geze Barcija (1932)
Kapitalno delo Geze Barcija – Mađarski etimološki rečnik (1941)

Geza Barci je preminuo u Budimpešti, 1975. godine.

Dr Geza Barci (reljef u bronzi, rad Đerđi Lantoša, 2007 )

M. S. 

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.