Arhitektura,  Istorija,  OBZORJA PROŠLOSTI,  PALETA RAVNICE

SVETUSPENSKA KAPELA U SOMBORU

Pravoslavna kapela Uspenja Presvete Bogorodice podignuta je na somborskom Velikom pravoslavnom groblju, u stilu provincijskog baroka, sa elementima rokokoa, između 1786. i 1790. godine.

Građena je istovremeno kad i nov hram crkve Svetog Jovana Preteče (Male pravoslavne crkve), te je zbog izgradnje ova dva hrama somborska Crkvena opština raspisala poseban prirez među vernicima. Crkveni zvonik završen je 1792. godine.

Svetuspenska kapela (detalj – gore i zaokružena – dole) na veduti Sombora iz 1818. god.

Izgled Svetouspenske kapele sačuvan je na Gfelerovoj veduti Sombora iz 1818. godine.

Unutrašnjost kapele je bila skromno uređena, a ikonostas su radili slikari-laici (gornji deo ikonostasa slikao je oko 1799. g. Mihailo Protić, a donji deo ikonostasa, sa carskim dverima, naslikao je, između 1827. i 1852. godine, Georgije Protić).

Unutrašnjost kapele pre obnove 2016-2018. god.

Kapela je početkom 19. veka imala i svoje knjige računa (prihoda i rashoda), zasebno od Svetođurđevske ili Svetopretečeve somborske crkve. Sve do druge polovine 19. veka u kapeli su služena redovna bogosluženja. O trošku somborske Srpske pravoslavne crkvene opštine, kapela je obnovljena 1896. godine.

Svetuspenska kapela početkom ovog stoleća

Izgled Svetuspenske kapele pre obnove, sa južne, severne, zapadne i istočne strane

U zidu kapele nalazi se desetak nadgrobnih spomenika, osim ostalih i znamenitom srpskom prosvetitelju i osnivaču somborske „Norme“ Avramu Mrazoviću, te njegovom bliskom saradniku, svešteniku i katiheti Atanasiju Zariću.

Nadgrobni spomenik prosvetitelja i književnika Avrama Mrazovića (1756-1826) u zidu Svetouspenske kapele
Spomenik svešteniku i katiheti Norme Atanasiju Zariću na severnoj strani kapele

Kapela je detaljno obnovljena 1997. godine, kada je ponovo i osvećena. U leto 2016. g. skinut je krov kapele i započela je njena potpuna spoljna i unutrašnja rekonstrukcija, koja je završena do 2018. godine. U sklopu potpune obnove kapele zamenjen je i stari ikonostas.

Odnovljena kapela sa južne i zapadne strane

Milan Stepanović

 

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.