Arhitektura,  PALETA RAVNICE

PALATA Dr SIME PAVLOVIĆA

Na Svetođurđevskom trgu u Somboru, preko puta Gradske kuće, nalazila se jednospratnica imućnog trgovca i zemljoposednika Sime Bikara, podignuta polovinom 19. stoleća. Kuća se nalazila pored zdanja Somborske trgovačke i zanatlijske banke, čiji je Sima Bikar bio osnivač i dugogodišnji predsednik. Predsednik Uprave ove banke bio je dr Sima Pavlović, zemljoposednik i dugogodišnji zvanični županijski fizikus (lekar) za koga je smatrano da se obogatio i stekao veliko imanje (preko 300 jutara zemlje) time što je oslobađao regrute od vojne obaveze na osnovu zdravstvenog stanja, razume se uz novčanu protivuslugu (mito).

Na mestu kuće Sime Bikara (u sredini fotografije) i prizemne kućice u njenom susedstvu podignuta je 1910. g. palata dr Sime Pavlovića (fotografija s kraja 19. veka)

On je od naslednika Sime Bikara kupio njegovu nekadašnju kuću, kao i omanje prizemno zdanje koje se nalazilo između kuće Sime Bikara i prizemne kuće Jerasovića (na ćošku Solarskog sokaka ili današnje Čitaoničke ulice), i na njihovom mestu je 1910. g. sazidao prostranu jednospratnicu u stilu secesije, ali je u njoj boravio tek jednu godinu (umro je već naredne 1911. godine). Pavlovićevo zdanje je, za razliku od kuće Sime Bikara koja je izlazila izvan linije ostalih kuća na Trgu Sv. Đorđa, bilo uvučeno i linijski izjednačeno sa ostalim zgradama.

Kuća dr Sime Pavlovića neposredno po završetku izgradnje, oko 1912. god.
Izgled Trga Sv. Đorđa sa novoizgrađenim zdanjem dr Sime Pavlovića oko 1912. god.

Oba velika lokala u prizemlju ovog zdanja zakupili su Đorđe Racić i Lazar Cvrkušić za svoju dobro razrađenu farbaru i špecerajsku radnju, preseljenu sa Bajskog sokaka u središte grada (u levom lokalu nalazila se radnja sa mešovitom robom, a u desnom se nalazio deo koji je radio na „angro“ i u kome je bilo zaposleno i do 30 radnika, pa je neko vreme, po prometu, ova radnja bila najveća u Somboru). Nakon raskida saradnje (1928), ovde je još neko vreme radila radnja Lazara Cvrkušića. Posle je jedan lokal zakupljivao tekstilni trgovac Šlicer, a nakon njega trgovac vunom Ignjac Herman, inače zastupnik autralijskih firmi i uvoznik, koji je odlično zarađivao i pred svaku novu godinu obilazio carinike sa kovertiranim čestitkama u kojima se nalazilo od pet do 20 hiljada tadašnjih jugoslovenskih dinara.

Palata dr Sime Pavlovića na Trgu Sv. Đorđa dvadesetih godina 20. veka
Palata dr Sime Pavlovića dvadesetih godina 20. veka
Apoteka Đorđa Đurice Antića tridesetih godina 20. veka

U drugom lokalu nalazila se apoteka mr Đorđa Antića, otvorena 1922. godine. Đorđe Antić će, nešto kasnije, postati i vlasnik ove zgrade. Antićeva apoteka bila je, ujedno, i veliko skladište lekova i medicinske opreme, odakle su snabdevane i druge apoteke u ovom delu Bačke, a njen vlasnik je apoteku, u prvim danima oslobođenja 1944. godine, svojevoljno predao novim partizanskim vlastima. Antićeva apoteka se nalazila u prizemlju ovog zdanja sve do 1960. godine, nakon čega se na njenom mestu nalazila prva somborska samousluga. Stambeni deo ove zgrade bio je izuzet od nacionalizacije (u njemu je stanovao apotekar Đorđe Đurica Antić).

Zdanje nekadašnje palate dr Sime Pavlovića pre obnove fasade

Od 1969. g. nekadašnje zdanje dr Sime Pavlovića ima status zaštićenog spomenika kulture. Godinama je Pavlovićeva zgrada u svom spratnom delu bila oronula, sa fasadom koja se ljušti i opada, te je izgubila nekadašnju lepotu, ali je obnova njene fasade započela u jesen 2020. godine.

Milan Stepanović

2 Komentara

  • Snežana

    Somborske palate su predivne. Hvala Vam sto sada, čitajući Ravnoplov, znam i njihovu istoriju. Naš Sombor je divan. Šteta što mnogi ljudi, hodajući ulicom svako sa svojim prolemima, ne podignu pogled prema fasadama.

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.