Istorija,  OBZORJA PROŠLOSTI

SVE PLEMIĆKE PORODICE JEDINOG PLEMIĆKOG SELA U VOJVODINI

Selo Svetozar Miletić, drugim imenom Lemeš, a nekada zvanično Nemeš Militič (Plemeniti Miletić), udaljeno je desetak kilometara severoistočno od Sombora, a nastalo je krajem 1740-ih, na prostoru nekadašnje somborske vojničke pustare Miletić. Naseljeno je, između 1748. i 1752. godine, brojnim bunjevačkim, mađarskim i mađarizovanim slovačkim plemićkim porodicama (najčešće siromašnim) i predstavljalo je jedino plemićko naselje na prostoru današnje Vojvodine.

Prvi spisak miletićkih plemića iz 1751. god.
Opštinski pečati sela Nemeš Militič (danas Svetozar Miletić), s kraja 18. i s početka 19. veka

Sve do početka 19. veka miletićki plemići zakupljivali su posede u svom ataru od Kraljevske komorske administracije, a onda su 1803. godine, carskom poveljom Franca I, dobili svoje selo u zajedničko vlasništvo ovdašnjih plemićkih porodica. Za posedovanje sela Miletićani (ili Lemešani) uplatili su u carsku blagajnu visok iznos od 40.000 forinti, a osim toga morali su da isporuče i 1.000 požunskih merova (oko 52 tone) raži i 1.000 merova ječma u Državni erar, te 1.000 rifova platna u vojni magacin i deset za vojnu službu sposobnih konja. Time su miletićki plemići postali posednici svog sela (oranica, livada, pašnjaka, mlinova, gostionice itd.). U selu je, od polovine 18. veka, živelo preko 50 plemićkih porodica. Neke od njih su se raselile, neke su izumrle, ali znatan deo, posebno većih porodica, opstao je do danas.

Deo uvodnog teksta povelje (iz Kraljevske knjige) kojom je car Franc I 1803. g. dodelio selo Nemeš Militič u posed ovdašnjih plemićkih porodica
Spisak 36 plemićkih porodica koje su 1803. g. postale vlasnici sela Nemeš Militič
Atar sela Nemeš Militič 1805. godine

U prilogu koji sledi daje se sažet pregled svih miletićkih plemićkih porodica, uz porodične plemićke grbove onih porodica, koji su poznati u heraldici (jedan broj miletićkih porodica i danas čuva stare plemićke diplome ili potvrde o plemstvu svojih predaka, koje su stare i po nekoliko stoleća).

 • ADAMOVIČ (ADAMOVICS) – Mađarska plemićka porodica (najverovatnije slovačkog porekla), kojoj je plemstvo 1625. g. dodelio car i kralj Ferdinand II. U Miletić se doselila iz Požunske županije, a u selu je najranije zapisana 1753. godine. Prilikom provere plemićkog statusa stanovnika Miletića 1771. godine, plemstvo je potvrđeno Gabrijelu i Emeriku Adamoviču. Na popisu iz 1800. godine, kao i u narednim popisima sela, ovo prezime u Miletiću nije zabeleženo.

  Plemićki grb porodice Adamovič
 • ALAGA – Bunjevačka plemićka porodica poreklom iz Kaćmara, kojoj je 1722. g. plemstvo dodelio car i kralj Karlo VI. Na popisu plemića u Miletiću su 1755. g. zapisani Pavle i Ivan Alaga. Plemstvo porodice potvrđeno je i prilikom provere 1771. godine. Na popisu Miletića iz 1800. g. zabeleženo je osam kuća ove porodice, koja se navodi i u carskoj povelji iz 1803. g. u spisku plemića – posednika sela Nemeš Militič. Popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu 33 stanovnika ovog prezimena, koje u Miletiću postoji i danas.

  Plemićki grb porodice Alaga
 • ALFELDI (ALFÖLDY) – Mađarska plemićka porodica (starijim prezimenom Mišlej), poreklom iz Njitranske županije, kojoj je plemstvo 1666. g. dodelio car i kralj Leopold I. Jedna grana porodice doseljena je u Miletić krajem šezdesetih godina 18. veka, a potvrda plemstva data je 1771. g. Tomašu Alfeldiju, stanovniku Miletića. Na popisu Miletića iz 1800. g. zabeležene su dve kuće ove porodice, koja se navodi i u carskoj povelji iz 1803. g. u spisku plemića – posednika sela Nemeš Militič. Popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu četiri stanovnika ovog prezimena.
Plemićki grb porordice Alfeldi
 • BAGI (BAGHY, BAGY) – Mađarska plemićka porodici, poreklom iz Nogradske županije, kojoj je plemstvo 1622. g. dodelio car i kralj Ferdinand II. U Miletiću je 1754. g. zabeležen plemić Ferenc Bagi, a plemstvo je 1771. g. potvrđeno ovdašnjem stanovniku Tamašu Bagiju. Na popisu Miletića iz 1800. g. zabeležena je jedna kuća ove porodice, koja se navodi i u carskoj povelji iz 1803. g. u spisku plemića – posednika sela Nemeš Militič. Popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu dva stanovnika ovog prezimena, koje u Miletiću postoji i danas.
Plemićki grb porodice Bagi
 • BAJČI (BAJCSY, BAJTSY) – Mađarska plemićka porodica poreklom iz Njitranske županije, kojoj je plemstvo dodelio car i kralj Ferdinand III 1654. godine. U Miletiću je 1755. g. zapisan plemić Antal Bajči. Prilikom provere, potvrđeno je 1771. g. plemstvo miletićkih plemića Anatala i Janoša Bajčija. Na popisu Miletića iz 1800. g. zabeležena je jedna kuća ove porodice, koja se navodi i u carskoj povelji iz 1803. g. u spisku plemića – posednika sela Nemeš Militič. Popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu dva stanovnika ovog prezimena, koje u Miletiću postoji i danas.
Plemićki grb porordice Bajči
 • BALOG (BALOGH) – Mađarska plemićka porodica poreklom iz Nogradske županije, kojoj je plemstvo 1726. g. dodelio car i kralj Karl VI. U Miletiću su 1755. g. među plemićima navedeni Ferenc i Imre Balog, a Imreu i Mihalju Balogu plemstvo je dokazano i prilikom provere 1771. godine. Na popisu iz 1800. godine, kao i u narednim popisima sela, ovo prezime u Miletiću nije zabeleženo.
Plemićki grb porodice Balog
 • BARAŠEVIĆ – Somborska bunjevačka plemićka porodica, kojoj je plemstvo 1690. g. dodelio car i kralj Leopold I. Jedna njena grana preselila se polovinom 18. veka u Pačir, a odatle su Josip i Antun Barašević, oko 1760. godine, doseljeni u Miletić. Plemstvo joj je priznato prilikom provere 1771. godine, na osnovu prikazane izvorne plemićke diplome. Na popisu Miletića iz 1800. g. zabeležene su u selu dve kuće ove porodice, koja se navodi i u carskoj povelji iz 1803. g. u spisku plemića – posednika sela Nemeš Militič. Popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu sedam stanovnika ovog prezimena, koje u Miletiću postoji i danas.
Plemićki grb Baraševića
 • BATORFALUŠI – BENCE (BATORFALUSY – BENCZE) – Mađarska plemićka porodica poreklom iz Hontske županije, kojoj je plemstvo 1676. g. dodelio car i kralj Leopold I. Jedna grana ove porodice u Miletić se doselila početkom 19. veka, kada su ovde zabeleženi Mihalj, Jožef i Ištvan Batorfaluši – Bence. Popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu dva stanovnika ovog prezimena (skraćeno zabeleženog kao Batori).
Plemićki grb porordice Batorfaluši – Bence
 • BEREC (BERECZ) – Mađarska plemićka porodica poreklom iz Heveške županije, kojoj je plemstvo 1714. g. dodeli car i kralj Karlo VI. U Miletiću su 1755. g. među plemićima zabeleženi Peter i Janoš Berec, a 1771. g. prilikom provere plemstva zapisan je Ferenc Berec. Na popisu iz 1800. godine, kao i u narednim popisima sela, ovo prezime u Miletiću nije zabeleženo.
Plemićki grb porodice Berec
 • BERKO (BERKÓ) – Mađarska plemićka porodica starijim poreklom iz Njitranske, a kasnije iz Peštanske županije, kojoj je plemstvo 1598. g. dodelio car i kralj Rudolf I. Proverom plemićkog statusa stanovnika Miletića utvrđeno je, na osnovu izvorne carske diplome iz 1598. godine, plemstvo Jožefa Berka. Na popisu Miletića iz 1800. g. zabeležene su u selu dve kuće ove porodice, koja se navodi i u carskoj povelji iz 1803. g. u spisku plemića – posednika sela Nemeš Militič. Popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu četiri stanovnika ovog prezimena.
 • BICO (BICZÓ, BITZÓ) – Mađarska plemićka porodica (moguće slovačkog porekla) iz Njitranske županije, koja je plemićki status uživala još u 15. veku (1472. g. dobila je od kralja Matije Korvina u posed naselje Kišker, po kome je dodatno prozvana Kiškeri Bico). Na popisu miletićkih plemića 1755. g. zabeležen je Ištvan Bico, a 1771. g. plemstvo je potvrđeno Ignacu Kiškeri Bicu. Prilikom popisa iz 1800. godine, kao i u narednim popisima sela, ovo prezime u Miletiću nije zabeleženo.
 • BOTLIK (BOTLIK) – Mađarska plemićka porodica (moguće slovačkog porekla) iz Njitranske županije, kojoj je, na osnovu starijeg crkvenog plemstva, plemićku titulu 1646. g. dodelio car i kralj Ferdinand III. Među miletićkim plemićima zapisan je 1755. g. Ištvan Botlik. Njegovi potomci preselili su se nešto kasnije iz Miletića u Suboticu.
Plemićki grb porordice Botlik
 • BURZA (BURZA) – Mađarska plemićka porodica, moguće slovačkog porekla, iz Njitranske županije (kasnije iz županije Barš), kojoj je plemstvo 1718. g. dodelio car i kralj Karlo VI. Na popisu miletićkih plemića 1755. g. zabeleženi su Ištvan i Tamaš Burza, a plemstvo je potvrđeno Tamašu Burzi i prilikom provere 1771. godine. Na popisu Miletića iz 1800. g. zabeležene su u selu tri kuće ove porodice, koja se navodi i u carskoj povelji iz 1803. g. u spisku plemića – posednika sela Nemeš Militič. Popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu 15 stanovnika ovog prezimena, koje u Miletiću postoji i danas.
Plemićki grb porordice Burza
 • CINTULA (CZINTULA) – Mađarska plemićka porodica (moguće slovačkog porekla), kojoj je plemstvo 1580. g. dodelio car i kralj Rudolf I. Porodica je živela u Požunskoj i Njitranskoj županiji, a u Miletić je, krajem 18. veka, doseljen Janoš Cintula, županijski sudski asesor iz susedne Torontalske županije (današnji Banat). Na popisu stanovnika Miletića iz 1800. g. zabeležena je u selu jedna kuća ove porodice, koja se navodi i u carskoj povelji iz 1803. g. u spisku plemića – posednika sela Nemeš Militič. Popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu dva stanovnika ovog prezimena.
Plemićki grb porodice Cintula
 • ČERNUŠ (CSERNUS) – Mađarska plemićka porodica (moguće slovačkog porekla) iz Hontske županije, kojoj je plemstvo 1662. g. dodelio car i kralj Leopold I (prezime porodice pisano je ranije sa oblikom Černjuš). U Miletić je tokom 1760-ih doseljen Imre Černuš, a njegovoj udovici i njihovoj deci plemstvo je potvrđeno prilikom provere 1771. godine, na osnovu potvrde iz Peštanske županije. Na popisu Miletića iz 1800. g. zabeležene su u selu četiri kuće ove porodice, koja se navodi i u carskoj povelji iz 1803. g. u spisku plemića – posednika sela Nemeš Militič. Popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu 21 stanovnika ovog prezimena, koje u Miletiću postoji i danas.
Plemićki grb porodice Černuš
 • DANČO (DANCSO) – Mađarska plemićka porodica poreklom iz Hontske županije, kojoj je plemstvo 1663. g. dodelio car i kralj Leopold I. U Miletić je jedna grana ove porodice doseljena 1760-ih, a prilikom provere plemstvo je 1771. g. potvrđeno Albertu Danču. Na popisu iz 1800. godine, kao i u narednim popisima sela, ovo prezime u Miletiću nije zabeleženo.
 • DOŽA (DÓSA, DÓZSA) – Stara mađarska erdeljska plemićka porodica, iz koje je potekao i Đerđ Doža, znameniti predvodnik Seljačkog ustanka iz 1514. godine. Car i kralj Ferdinand II dodelio je plemićkoj porodici Doža baronsku titulu 1633. godine. Đerđ Doža, potomak ove stare erdeljske porodice, doseljen je u Miletić, gde je, kao namesnik, zabeležen 1752. g. pri osvećenju temelja seoske crkve. Prilikom provere plemićkog statusa stanovnika sela 1771. godine, Albertu Doži je potvrđeno porodično plemstvo. Na popisu Miletića iz 1800. g. zabeležena je jedna kuća ove porodice, koja se navodi i u carskoj povelji iz 1803. g. u spisku plemića – posednika sela Nemeš Militič. Popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu šest stanovnika prezimena Doža, koje u Miletiću postoji i danas.
Plemićki grb porodice Doža
 • ĐIRKI (GYÜRKY) – Stara mađarska plemićka porodica poreklom iz Hontske županije, koja se beleži još u 13. veku. U Miletić se, početkom 19. veka, doselila jedna grana ove porodice (Maćaš Đirki, sa sinovima Jožefom i Janošem). Popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu dva stanovnika ovog prezimena, koja nisu pripadala redu zajedničkih vlasnika sela. Prezime Đirki u Miletiću postoji i danas.
Plemićki grb porodice Đirki
 • GROCKI (GROCZKY, GROTZKY) – Mađarska plemićka porodica (moguće slovačkog porekla) iz Nogradske županije, kojoj je 1651. g. plemstvo dodelio car i kralj Ferdinand III. U Miletić se do 1762. g. doselio Josip Grocki, kome je plemstvo potvrđeno i prilikom provere 1771. godine, na osnovu potvrde iz Tolnajske županije. Porodica nije zapisana u popisu Miletića 1800. godine, niti je 1803. g. uvrštena među vlasnike sela, ali popis miletićkog plemstva iz 1841. g. beleži četiri stanovnika sa prezimenom Grocki, koji nisu pripadali redu zajedničkih vlasnika sela. Ovo prezime u Miletiću postoji i danas.
 • HAJNAL (HAJNAL) – Mađarska plemićka porodica poreklom iz Bekeške županije, kojoj je plemstvo 1633. g. dodelio car i kralj Ferdinand II. U Miletiću su 1755. g. na popisu plemića zabeleženi Janoš i Ferenc Hajnal, a porodici je plemstvo potvrđeno i prilikom provere 1771. godine. Na popisu Miletića iz 1800. g. zabeležene su tri kuće ove porodice, koja se navodi i u carskoj povelji iz 1803. g. u spisku plemića – posednika sela Nemeš Militič. Popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu četiri stanovnika ovog prezimena, koje u Miletiću postoji i danas.
Plemićki grb porodice Hajnal
 • HORVAT (HORVÁTH) – Mađarska porodica iz Njitranske županije, sa plemićkim dodatkom Cabaji, kojoj je plemstvo 1653. g. dodelio car i kralj Ferdinand III. Jedna grana porodice odseljena je kasnije (početkom 18. veka) u Peštansku županiju, odakle je doseljena u Miletić, gde je 1755. g. u popisu plemića zabeležen Mihalj Horvat. Plemstvo ove porodice potvrđeno je i prilikom provere 1771. godine. Na popisu Miletića iz 1800. g. zabeleženo je šest kuća čiji su vlasnici nosili prezime Horvat. Osim ove porodice, sa prezimenom Horvat zasebno su zapisana, tokom provere plemstva (1771), još dva stanovnika Miletića, koji verovatno nisu pripadali pomenutoj mađarskoj plemićkoj porodici Horvat – Cabaji, ali je nejasno da li su mađarske ili bunjevačke pripadnosti. Članovi porodica Horvat navode se i u carskoj povelji iz 1803. g. u spisku plemića – posednika sela Nemeš Militič. Popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu 23 stanovnika ovog prezimena, koje u Miletiću postoji i danas (mađarske i bunjevačke, odnosno hrvatske narodnosti).
Plemićki grb porodice Horvat – Cabaji (iz sale grbova u somborskom zdanju Županije)
 • IVANIČ (IVANICS) – Mađarska porodica (verovatno hrvatskog ili slovačkog porekla) iz Heveške županije, kojoj je plemstvo 1656. g. dodelio car i kralj Ferdinand III. Krajem 18. veka jedna grana ove porodice doseljena je u Miletić, gde je kuća Đerđa Ivaniča zabeležena na popisu 1800. godine. Porodica Ivanič navodi se i u carskoj povelji iz 1803. g. u spisku plemića – posednika sela Nemeš Militič. Popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu 23 stanovnika ovog prezimena, ali ovde je, sasvim sigurno, reč o zajedničkom upisu prezimena Ivanič sa prezimenom porodice Ivanković, koja je bila mnogobrojnija od Ivanića, a nije zasebno navedena u spisku plemića.
 • IVANKOVIĆ – Plemićka porodica najverovatnije hrvatskog porekla, kojoj je plemstvo 1576. g. dodelio car i kralj Maksimilijan. Porodica je kasnije živela u Nogradskoj žuapniji, a jedna njena grana doseljena je polovinom 18. veka u Miletić, gde su 1755. g. među plemićima zabeleženi Antal i Mikloš (Antun i Nikola) Ivanković. Na osnovu potvrde o plemstvu iz Nogradske županije (iz 1650. godine) priznato je plemstvo Ivanovića prilikom provere 1771. godine. Na popisu Miletića iz 1800. g. zabeležene su četiri kuće ove porodice, koja se navodi i u carskoj povelji iz 1803. g. u spisku plemića – posednika sela Nemeš Militič. Popis plemstva iz 1841. g. ovo prezime navodi zajedno sa prezimenom Ivanić, ali većina popisanih pod tim prezimenom pripadala je porodici Ivanković, čijih potomaka u Miletiću ima i danas.
Plemićki grb porodice Ivanković
 • JANČOVIČ (JANCSOVICS) – Plemićka porodica, verovatno slovačkog porekla, iz županije Barš. Car i kralj Ferdinand II obnovio je 1629. g. staro plemstvo i grb ove porodice, nakon gubitka imovine i plemićkih listova u ratu. U Miletiću je 1755. g. zabeležen Đerđ Jančovič, kome je plemstvo potvrđeno i prilikom provere 1771. godine. Na popisu iz 1800. godine, kao i u narednim popisima sela, ovo prezime u Miletiću nije zabeleženo.
 • KAIĆ – Bunjevačka plemićka porodica poreklom iz Subotice. Jednoj grani porodice Kaić plemstvo je dodelio car i kralj Leopold I 1697. godine, a drugoj naredne 1698. godine (plemićki grbovi obe grane bili su identični). Prilikom popisa miletićkih plemića zabeleženi su 1755. g. Jakov, Josip, Marko, Nikola i Petar Kaić, potomci obe grane predaka koji su plemstvo dobili 1697. i 1698. godine. Na osnovu izvornih plemićkih diploma potvrđen im je plemićki status prilikom provere 1771. godine. Na popisu Miletića iz 1800. g. zabeleženo je šest kuća ove porodice, koja se navodi i u carskoj povelji iz 1803. g. u spisku plemića – posednika sela Nemeš Militič. Popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu 38 stanovnika ovog prezimena, koje u Miletiću postoji i danas.
Plemićki grb porodice Kaić
 • KANJO (KANYÓ) – Mađarska plemićka porodica poreklom iz Nogradske županije, kojoj je plemstvo 1714. g. dodelio car i kralj Karlo VI (jednoj grani ove porodice, u istoj županiji, plemstvo je još 1641. g. dodelio car i kralj Ferdinand III). U Miletiću su, na popisu plemića, 1755. g. zapisani Pal, Ištvan i Đerđ Kanjo, a plemstvo porodice potvrđeno je i prilikom provere 1771. godine. Na popisu Miletića iz 1800. g. zabeleženo je u selu deset kuća ove porodice, koja se navodi i u carskoj povelji iz 1803. g. u spisku plemića – posednika sela Nemeš Militič. Popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu 54 stanovnika ovog prezimena, koje u Miletiću postoji i danas.
Plemićki grb porodice Kanjo
 • KERMENDI (KÖRMENDY) – Mađarska plemićka porodica poreklom iz Njitranske županije, kojoj je plemstvo 1670. g. dodelio car i kralj Leopold I. U Miletić se početkom 1770-ih doselio Ištvan Kermendi, koji je 1783. g. dokazivao plemićki status potvrdom iz Njitranske županije. Na popisu Miletića iz 1800. g. zabeležene su dve kuće ove porodice, koja se navodi i 1803. g. u carskoj povelji, među plemićima koji su postali vlasnici sela Nemeš Militič. Popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu deset stanovnika ovog prezimena, koje u Miletiću postoji i danas.
Plemićki grb porodice Kermendi
 • KLINOVSKI (KLINOVSZKY) – Mađarska plemićka porodica, najverovatnije slovačkog porekla, iz Arvajske županije, kojoj je plemstvo 1676. g. dodelio car i kralj Leopold I. U Miletić su se doselili Jožef i Martin Klinovski, koji su zapisani na popisu ovdašnjih plemića 1755. godine. Plemstvo Klinovskih potvrđeno je i prilikom provere 1771. godine. Na popisu Miletića iz 1800. g. zabeleženo je šest kuća ove porodice, koja se navodi i u carskoj povelji iz 1803. g. u spisku plemića – posednika sela Nemeš Militič. Popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu 11 stanovnika ovog prezimena, koje u Miletiću postoji i danas.
Plemićki grb porodice Klinovski
 • KNEZI – Bunjevačka plemićka porodica, starijeg prezimena Semenović, kojoj je plemstvo 1610. g. dodelio ugarski kralj Matija II, mlađi brat cara Rudolfa I. U popisu miletićkih plemića 1755. g. zapisani su Matija (stariji), Matija (mlađi), Đura, Ivan i Šimon Knezi. Plemstvo im je, na osnovu izvorne diplome iz 1610. godine, potvrđeno i prilikom provere 1771. godine. Na popisu Miletića iz 1800. g. zabeleženo je 13 kuća ove porodice, koja se navodi i u carskoj povelji iz 1803. g. u spisku plemića – posednika sela Nemeš Militič. Popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu 75 stanovnika ovog prezimena, koje u Miletiću postoji i danas.
Plemićki grb porodice Knezi (iz Sale grbova u somborskom zdanju Županije)
 • KOČIŠ (KOCSIS) – Mađarska plemićka porodica poreklom iz Vaške županije, kojoj je plemstvo 1659. g. dodelio car i kralj Leopold I. U popisu miletićkih plemića 1755. g. zabeležen je Janoš Kočiš, a njemu i njegovim naslednicima potvrđen je plemićki status prilikom provere 1771. godine. Na popisu Miletića iz 1800. g. zabeleženo je šest kuća ove porodice, koja se navodi i u carskoj povelji iz 1803. g. u spisku plemića – posednika sela Nemeš Militič. Popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu 26 stanovnika ovog prezimena, koje u Miletiću postoji i danas.
Plemićki grb porodice Kočiš
 • KONC (KONCZ) – Mađarska plemićka porodica poreklom iz Njitranske županije, kojoj je plemstvo 1628. g. dodelio car i kralj Ferdinand II. U Miletić su doseljeni polovinom 18. veka Šandor i Andraš Konc, koji su zapisani na popisu ovdašnjih plemića 1755. godine, a plemstvo porodice proveravano je 1771. godine. Na popisu iz 1800. godine, kao i u narednim popisima sela, ovo prezime u Miletiću nije zabeleženo.
 • KUNSABO (KUNSZABÓ) – Mađarska plemićka porodica poreklom iz Sabolčke županije. Nisu poznati podaci o godini nobilitacije. Tokom 1750-ih u Miletiću je živeo Đerđ Kunsabo, a 1773. g. uspeli su da potvrde svoje plemstvo miletićki plemići Ferenc, Jene i Đerđ Kunsabo. Na popisu Miletića iz 1800. g. zabeležene su dve kuće ove porodice, koja se navodi i u carskoj povelji iz 1803. g. u spisku plemića – posednika sela Nemeš Militič. Popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu pet stanovnika ovog prezimena, koje u Miletiću postoji i danas.
Plemićki grb porodice Kunsabo
 • LACKO (LACKÓ) – Mađarska plemićka porodica, starijim poreklom iz Hontske, a kasnije iz Peštanske županije, kojoj je plemstvo dodelio car i kralj Leopold I 1659. godine. U Miletiću je 1755. g. na popisu plemića zapisan Ištvan Lacko, kome je plemstvo potvrđeno i prilikom provere 1771. godine. Na popisu Miletića iz 1800. g. zabeležena je u selu jedna kuća ove porodice, koja se navodi i u carskoj povelji iz 1803. g. u spisku plemića – posednika sela Nemeš Militič. Popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu sedam stanovnika ovog prezimena, koje u Miletiću postoji i danas.
Plemićki grb porodice Lacko
 • LITVAI (LITTVAY, LITHVAY) – Mađarska plemićka porodica (sa drugim prezimenom Literati), poreklom iz Njitranske županije. Plemstvo joj je 1579. g. dodelio car i kralj Rudolf I. U Miletiću su, na popisu plemića, 1755. g. zapisani Laslo i Janoš Litvai. Plemstvo je potvrđeno i prilikom provere 1771. godine. Na popisu Miletića iz 1800. g. zabeležena je jedna kuća ove porodice, koja se navodi i u carskoj povelji iz 1803. g. u spisku plemića – posednika sela Nemeš Militič. Popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu devet stanovnika ovog prezimena, koje u Miletiću postoji i danas.
Plemićki grb porordice Litvai
 • MANDIĆ – U selu je, među prvim doseljenim porodicama, bila plemićka porodica Mandić poreklom iz Sombora, kojoj je plemstvo 1720. g. dodelio car i kralj Karlo VI. Iz ove porodice u Miletiću su 1751. g. zabeleženi Marko i Toma Mandić (zapisan je iste godine u selu i Jerko Mandić, ali on je bio njihov rođak sa ženske strane, koji je preuzeo prezime porodice Mandić, a bio je inače izdanak bajmočke grane porodice Knezi, što mu je 1755. g. i priznato). Na popisu plemića, zapisani 1755. g. ponovo Marko i Toma Mandić. Na osnovu prikazane izvorne carske diplome iz 1720. godine, plemstvo je 1771. g. potvrđeno Marku i Antunu Mandiću, sinovima Jakovljevim i unucima nobilizovanog Matije Mandića, a plemstvo je potvrđeno i njihovim sinovima i unucima.  Na popisu Miletića iz 1800. g. zabeleženo je sedam kuća Mandića, koji se navode i u carskoj povelji iz 1803. g. u spisku plemića – posednika sela Nemeš Militič. Popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu 18 stanovnika ovog prezimena, koje u Miletiću postoji i danas.
Plemićki grb porodice Mandić iz 1720. god.
 • MARKOVIĆ – Bunjevačka plemićka porodica iz Sombora – potomci Franje, rođenog brata somborskog kapetana Dominika Duje Markovića, kome je, sa sinovima i braćom, plemstvo 1690. g. dodelio car i kralj Leopold I. Jedna grana somborskih Markovića preseljena je polovinom 18. veka u Pačir, odakle su se, oko 1760. godine, u Miletić doselili Marko i Ivan Marković, a 1762. g. u Miletiću su zapisani plemići Marko i Nikola Marković. Njihovo plemstvo potvrđeno je i proverom 1771. godine. Na popisu Miletića iz 1800. g. zabeležene su dve kuće ove porodice, koja se navodi i u carskoj povelji iz 1803. g. u spisku plemića – posednika sela Nemeš Militič. Popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu šest stanovnika ovog prezimena, koje u Miletiću postoji i danas.
Plemićki grb porodice Marković
 • MAĆUŠ (MATYUS) – Mađarska plemićka porodica, starijim poreklom iz Šaroške, a mlađim iz Peštanske županije, kojoj je plemstvo 1598. g. dodelio car i kralj Rudolf I. U popisu miletićkih plemića 1755. g. zapisan je Marton Maćuš, a 1771. g. proveravan je plemićki status ovdašnjih stanovnika Đerđa i Ferenca Maćuša. Na popisu Miletića iz 1800. g. zabeležena je jedna kuća ove porodice, koja se navodi i u carskoj povelji iz 1803. g. u spisku plemića – posednika sela Nemeš Militič. Popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu 13 stanovnika ovog prezimena, koje u Miletiću postoji i danas.
 • MOLNAR (MOLNÁR) – Mađarska plemićka porodica poreklom iz Hontske županije, kojoj je plemstvo dodelio car i kralj Leopold I 1694. godine. Jedna grana ove porodice doselila se u Miletić tokom 1760-ih, a 1771. godine, prilikom provere plemstva stanovnika sela, zabeleženi su Andraš (stariji i mlađi), Janoš i Mihalj Molnar. Na popisu Miletića iz 1800. g. zabeležene su tri kuće ove porodice, koja se navodi i u carskoj povelji iz 1803. g. u spisku plemića – posednika sela Nemeš Militič. Popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu 16 stanovnika ovog prezimena, koje u Miletiću postoji i danas.
 • NAĐ (NAGY) – U Miletiću su, u drugoj polovini 18. veka, postojale tri plemićke porodice sa ovim prezimenom, koje nisu bile u međusobnom srodstvu. Popis miletićkih plemića iz 1755. g. u selu beleži Ferenca, Mihalja i Janoša Nađa. Provera plemstva iz 1771. g. daje podatke o poreklu ovih porodica: jednoj od njih, ujedno i najbrojnijoj, poreklom iz Zoljomske (kasnije iz Hontske) županije, plemstvo je 1619. g. dodelio car i kralj Ferdinand II i na osnovu njegove izvorne diplome potvrđen joj je plemićki status; druga porodica Nađ – Mesaroš prikazala je potvrdu o plemstvu iz Njitranske županije; trećoj porodici Nađ potvrdu o plemstvu izdala je Požunska (na drugom mestu se tvrdi Đerska) županija. Na popisu Miletića iz 1800. g. zabeležene su četiri kuće vlasnika sa prezimenom Nađ, koje se navodi i u carskoj povelji iz 1803. g. u spisku plemića – posednika sela Nemeš Militič. Popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu 14 stanovnika sa prezimenom Nađ, koje u Miletiću postoji i danas.
Plemićki grb porodice Nađ iz 1618. god.
 • NESMER (NESZMÉR, NESZMÉRY) – Mađarska plemićka porodica poreklom iz Požunske županije, kojoj je plemstvo 1654. g. dodelio car i kralj Ferdinand III. U Miletiću su 1771. g. zapisani, prilikom provere plemićkog statusa, Anatl i Ištvan Nesmer. Na popisu iz 1800. godine, kao i u narednim popisima, ovo prezime u Miletiću nije zabeleženo.
Plemićki grb porodice Nesmer
 • ODRI (ODRY) – Mađarska plemićka porodica poreklom iz  mesta Kemence u Hontskoj županiji, kojoj je plemstvo 1716. g. dodelio car i kralj Karlo VI. U prvom popisu miletićkih plemića 1755. g. zapisani su Gergelj i Maćaš Odri. Plemstvo porodice je, na osnovu uvida u izvornu carsku diplomu, potvrđeno i prilikom provere 1771. godine. Na popisu Miletića iz 1800. g. zabeleženo je osam kuća ove porodice, koja se navodi i u carskoj povelji iz 1803. g. u spisku plemića – posednika sela Nemeš Militič. Popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu 24 stanovnika ovog prezimena (od kojih dvojica nisu pripadala redu zajedničkih vlasnika sela). Prezime Odri u Miletiću postoji i danas.
Plemićki grb porodice Odri (iz Sale grbova u somborskom zdanju Županije)
 • PAL (PAÁL) – Mađarska plemićka porodica poreklom iz Komaromske županije (u njoj je 1650. g. zapisan plemić Mihalj Pal sa sinom Ištvanom). U popisu miletićkih plemića iz 1755. g. zapisan je Andraš Pal, a plemstvo je potvrđeno i proverom 1771. godine. Na popisu Miletića iz 1800. g. zabeležene su dve kuće ove porodice, koja se navodi i u carskoj povelji iz 1803. g. u spisku plemića – posednika sela Nemeš Militič. Popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu pet stanovnika ovog prezimena.
 • PEČI (PÉCSI) – Mađarska plemićka porodica poreklom iz Peštanske županije, bez podataka o vremenu nobilitacije. U Miletiću je, početkom druge polovine 18. veka, živeo Andraš Peči, a Mihalj i Andraš Peči dokazali su plemstvo prilikom provere 1771. godine, na osnovu potvrde Peštanske županije iz 1737. godine. Na popisu iz 1800. godine, kao i u narednim popisima, ovo prezime u Miletiću nije zabeleženo.
 • PIJUKOVIĆ – Bunjevačka plemićka porodica poreklom iz Baje, Almaša i Subotice, kojoj je plemstvo 1741. g. dodelila carica i kraljica Marija Terezija. U Miletiću je kuću i veliko imanje, krajem 18. veka, imao i zakupljivao gradski blagajnik Baje (kasa-perceptor) Šimun Pijuković, koji je zapisan na popisu stanovnika sela 1800. godine. On se navodi i u carskoj povelji iz 1803. g. u spisku plemića – posednika sela Nemeš Militič. Potomci Pijukovića nisu živeli u selu.
Plemićki grb porodice Pijuković
 • RADIČ (RADICS) – Mađarska plemićka porodica iz Požunske županije, bez podataka o vremenu nobilitacije. U popisu miletićkih plemića zapisani su 1755. g. Đerđ i Maćaš Radič, a plemstvo je 1771. g. potvrđeno Imreu i Janošu Radiču. Na popisu Miletića iz 1800. g. zabeležene su dve kuće ove porodice, koja se navodi i u carskoj povelji iz 1803. g. među plemićima – vlasnicima poseda Nemeš Militič. Popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu 12 stanovnika ovog prezimena, koje u Miletiću postoji i danas.
 • SABOCKI (SZABÓCZKY) – Mađarska plemićka porodica iz Heveške županije, verovatno slovačkog porekla, kojoj je plemstvo 1659. g. dodelio car i kralj Leopold I. Tokom 1760-ih u Miletić se doselila porodica Pala Sabockog, čiji je plemićki status ispitan u vreme provere 1771. godine. Plemstvo je 1794. g. priznato u Bačkoj županiji Palovom sinu Imreu i unuku Palu Sabockom, miletićkim stanovnicima. Na popisu iz 1800. g. prezime Sabocki u Miletiću nije zabeleženo, ali popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu dva stanovnika tog prezimena, koja nisu pripadala redu zajedničkih vlasnika sela.
 • SADECKI (SZADECZKY) – Mađarska plemićka porodica iz Trenčenske županije, verovatno slovačkog porekla i starijeg prezimena Kardoš, čiji je daleki predak Petruc Kardoš bio vlastelin (pominje ga povelja ugarskog kralja Lajoša I iz 1377. godine) i osnovao posed Sadečne po kojem je porodica i prozvana. U Miletić se jedna grana ove porodice doselila oko 1760. godine. Oba njena člana u to vreme (braća Maćuš i Tamaš) bila su maloletna, ali im je plemstvo potvrđeno 1765. i 1771. g. na osnovu potvrde Trenčenske županije. Na popisu iz 1800. godine, kao i u narednim popisima, ovo prezime u Miletiću nije zabeleženo, a porodica je preseljena u Bajmok, pa potom u Suboticu.
Plemićki grb porodice Sadecki
 • SANTO (SZANTO) – Mađarska plemićka porodica koja je u Miletiću zapisana na popisu plemića 1755. godine, kada je zabeležen Ištvan Santo, sin Martina. Prilikom provere plemstva 1771. g. potvrđen mu je plemićki status, ali nedostaju podaci o zavičajnosti i vremenu nobilitacije ove porodice, koja nije zapisana na popisu Miletića iz 1800. godine, niti se kasnije pominje u selu.
 • STEPANOVIČ (SZTEPANOVICS) – Mađarska plemićka porodica slovačkog porekla iz Njitranske županije, kojoj je plemstvo 1669. g. dodelio car i kralj Leopold I. U Miletiću je 1752. g. zabeležen plemić Emerik (Imre) Stepanovič, kome je plemićki status potvrđen i prilikom provere 1771. godine (druga grana ove porodice živela je u Baji i obavljala je visoke administrativne dužnosti u Bačkoj županiji). Nakon Emerikove smrti (1774) porodica ovog prezimena u Miletiću nije zabeležena.
Plemićki grb porodice Stepanovič
 • TAR (TAR, TAAR) – Mađarska plemićka porodica poreklom iz županije Zala, bez podataka o vremenu nobilitacije, ukoliko nije reč o nekadašnjoj porodici Tar iz Bekeške županije, kojoj je plemstvo dodelio kralj Matija II 1609. godine. Na popisu miletićkih plemića 1755. g. zapisan je Đerđ Tar, a njegovim sinovima Jožefu i Mihalju Taru potvrđeno je plemstvo 1771. godine. Na popisu Miletića iz 1800. g. zabeležene su dve kuće ove porodice, koja se navodi i u carskoj povelji iz 1803. g. u spisku plemića – posednika sela Nemeš Militič. Popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu četiri stanovnika ovog prezimena, koje u Miletiću postoji i danas.
 • TATAI (TATAY) – Mađarska plemićka porodica poreklom iz Šopronske županije, sa neutvrđenim starijim poreklom i vremenom elibertacije (postoji više različitih porodica ovog prezimena). U Miletiću je 1754. g. zapisan Janoš Tatai, a 1771. g. zabeležen je plemić Mihalj Tatai, kome je tražena potvrda o plemstvu iz matične Šopronske županije. Na popisu Miletića iz 1800. g. prezime nije zabeleženo, niti se kasnije pominje u selu.
 • TOMPOŠ (TOMPOS) – Mađarska plemićka porodica poreklom iz Šopronske županije, kojoj je plemstvo 1625. g. dodelio car i kralj Ferdinand II. Kao posednik u Miletiću je 1762. g. zapisan Martin Tompoš, kome je plemstvo potvrđeno 1767. i 1771. godine. Na popisu Miletića iz 1800. g. prezime nije zabeleženo, a plemićka porodica ovog prezimena živela je od početka 19. veka u Somboru. Popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu jednog stanovnika sa prezimenom Tompoš, koji nije pripadao redu zajedničkih vlasnika sela.
 • VAŠ (VASS) – Mađarska plemićka porodica poreklom iz Njitranske županije, bez sigurnih podataka o vremenu nobilitacije. U miletić je porodica Vaš (Janoš sa četiri sina) doseljena početkom 19. veka. Popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu četiri stanovnika ovog prezimena, koji nisu pripadali redu zajedničkih vlasnika sela. Prezime Vaš u Miletiću postoji i danas.
 • VIDAKOVIĆ – Bunjevačka plemićka porodica, kojoj je plemstvo 1690. g. dodelio car i kralj Leopold I (predstavljali su potomke jednog od bunjevačkih predvodnika Đure Vidakovića i njegove braće). Plemićka grana ove porodice je posle doseljenja 1687. g. živela u Subotici i Bajmoku. U Miletiću su, na popisu ovdašnjih plemića, 1755. g. zapisani Matija, Martin, Stipan, Jeronim i Đura Vidaković. Prilikom provere plemstva 1771. g. bilo je ukupno 28 muških članova plemićke porodice Vidaković. Na popisu Miletića iz 1800. g. zabeleženo je 13 kuće ove porodice, koja se navodi i u carskoj povelji iz 1803. g. među plemićima – vlasnicima poseda Nemeš Militič. Popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu 52 stanovnika ovog prezimena, koje u Miletiću postoji i danas.
Plemićki grb porodice Vidaković
 • VUJEVIĆ – Bunjevačka plemićka porodica poreklom iz Subotice i Almaša, kojoj je plemstvo 1690. g. dodelio car i kralj Leopold I. Popis miletićkih plemića iz 1755. g. beleži Mihaila, Đuru, Petra, Andriju, Grgu, Luku i Tomu Vujevića. Prilikom provere plemstva stanovnika Miletića 1771. godine, zabeleženo je da je plemićka porodica Vujević tada imala 39 muških članova. Na popisu Miletića iz 1800. g. zabeležene su 22 kuće ove porodice, koja se navodi i u carskoj povelji iz 1803. g. među plemićima – vlasnicima poseda Nemeš Militič. Popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu 59 stanovnika ovog prezimena, koje u Miletiću postoji i danas.
Plemićki grb porodice Vujević (iz Sale grbova u somborskom zdanju Županije)
 • ZORAD (ZÓRÁD) – Mađarska plemićka porodica poreklom iz Njitranske županije, kojoj je plemstvo dodelio car i kralj Leopold I. Popis miletićkih plemića 1755. g. beleži Adama Zorada, a prilikom provere plemstva 1771. g. pet članova ove porodice (Gergelj, Ištvan, Jožef, Janoš i Laslo) potvrdilo je plemstvo na osnovu potvrde iz Njitranske županije. Na popisu Miletića iz 1800. g. zabeležena je jedna kuće ove porodice, koja se navodi i u carskoj povelji iz 1803. g. među plemićima – vlasnicima poseda Nemeš Militič. Popis plemstva iz 1841. g. beleži u selu pet stanovnika ovog prezimena.
 • ŽARNOCAI (ZSARNOCAY) – Mađarska plemićka porodica poreklom iz Đerske županije (od kraja 16. do kraja 17. veka nekoliko porodica ovog prezimena dobilo je plemićki status).U Miletiću se 1767. g. pominju Ferenc i Mihalj Žarnocai, a 1771. godine, prilikom provere plemićkog statusa ovdašnjih porodica, zapisan je Ferenc Žarnocai sa sinovima Palom i Mihaljem, koji su potvrdili plemstvo na osnovu potvrde Đerske županije. Na popisu Miletića iz 1800. g. prezime nije zabeleženo, niti se kasnije pominje u selu.

Milan Stepanović

Selo Nemeš Militič (lemeš) na mapi oko 1870. god.
Nemeš Militič (Lemeš) prvih godina 20. veka

4 Komentara

 • MAGDA GUTMAN

  Sa uzivanjem sam citala sa Lemeskim plemicima
  Gospodin Stepanovic neprocenjene podatke ostavlja za buduce genera cije.
  Veliki pozdrav
  Magda G.

 • Ivan Vidakovic

  Ja sam potomak Subotickih i Lemeskih Vidakovica.Sa velikom zahvalnoscu i ponosom pozdravljam Gosp. Stepanovica, cije sam neke knjige nedavno kupio, koje mi pomazu u istrazivanju mog porodicnog stabla i rekonstrukciji zivota mojih predaka !! Gospodine Stepanovicu neka vas dragi Bog blagoslovi zdravljem i sto duzim zivotom ,da nama svima genealozima jos dugo posluzite. Od srca vam velika hvala, vas pratioc vasih naucnih radova, Ivan Vidakovic. Ako zelite kontakt sa mnom, bice mi drago, evo moja emailadresa: ivan.vidakovic@t-online.de

 • zsoldos aleksandar

  vrlo lepo,ali,šta ćemo sa ostalim porodičnim imenima koja su ovom gradu dala svoj obol istoriji i čiji grobovi još pukim slučajem postoje po somborskim grobljima?Npr.Scultethy,Grosscmiti,Hennebergovi,Sandori,npr.srušen u blato grob osnivača gradskog arhiva pl.Zsigmonda………poduži spisak….lep pokušaj za porodice 18. i 19.veka,samo nije ogreban ni vrh ledenog brega.

  • Milan Stepanović

   Mislim da ste malo pomešali teme. Ovde je reč o selu Svetozaru Miletiću i porodicama tog sela, a to nema nikakve veze sa Somborom i somborskim porodicama. Ovo je fragment dela projekta istorijske izložbe o selu Miletiću.

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.