Istorija,  OBZORJA PROŠLOSTI

SOMBORAC – NUMIZMATIČAR SVETSKOG RENOMEA (DR IMRE FRAJ)

Dr Imre Fraj, numizmatičar i kolekcionar svetskog renomea, rođen je u Somboru 1885. godine. U rodnom gradu je završio gimnaziju, a prava je studirao u Kološvaru i Budimpešti. U Budimpešti je 1915. g. položio advokatski i sudijski ispit, pa je u svom rodnom gradu, kao sudija, proveo čitav radni vek. Penzionisan je 1944. godine. Umro je u Somboru 1954. godine.

Memorijalna medalja dr Imrea Fraja iz 1937. god.

Od oca zlatara (inače jednog od prvih pasioniranih somborskih fotografa-amatera), koji je posedovao bogatu numizmatičku zbirku, nasledio je Imre Fraj strast sakupljanja “starog novca i stvari”, tako da je, već kao gimnazijalac, posedovao lepu numizmatičku zbirku i nešto arheoloških predmeta. Ceo svoj život posvetio je prikupljanju numizmatičkih, arheoloških i istorijskih predmeta, kao i stručne literature o njima, i u ovo ulagao sva svoja, nemala novčana sredstva. Uporedo sa sakupljanjem, vršio je i identifikaciju i sistematsko stručno sređivanje sakupljenih predmeta. O tim predmetima je još pre Prvog svetskog rata objavio nekoliko napisa u stručnoj literaturi, u arheološkim izveštajima i u Godišnjaku Istorijskog društva Bačko-bodroške županije.

Novac antičke Grčke
Rimski novac
Novac podunavskih Kelta

Kao kolekcionar, a naročito kao numizmatičar, dr Fraj je stekao velik ugled u stručnim krugovima u zemlji i inostranstvu. Održavao je veze i vršio razmenu pojedinih primeraka sa najpoznatijim kolekcionarima (čak i sa vladarima, državnim premijerima i magnatima) i muzejima, kao što su londonski, pariski, rimski, vatikanski itd. Bio je aktivan član Mađarskog arheološkog društva, Mađarskog numizmatičkog društva, Numizmatičkog društva u Beču, Istorijskog društva Bačko-Bodroške županije u Somboru i dopisni član Numizmatičkog društva u Zagrebu.

Vizantijski novac
Mađarski srednjovekovni novac
Srpski srednjovekovni novac
Austrijski novac iz druge polovine 18. i prve polovine 19. veka

Imre Fraj je 1952. g. zaveštao Gradskom muzeju u Somboru svoju dragocenu numizmatičku zbirku sa 11.142 komada raznovrsnog starog novca, među kojima ima i jedinstvenih i u svetu izuzetnih rariteta. Zbirke sadrži najvećim delom antičko-grčki, rimski i panonsko-keltski novac, zatim srednjovekovni vizantijski, mađarski i srpski novac, kao i austrijski novac od 17. do 19. veka, ali i medalje, plakete, žetone i papirni novčanice. Zaveštao je dr Fraj i vrednu arheološku zbirku sa 1.224 predmeta, većinom pronađenih u južnim delovima Panonske nizije (Muzej je 1964. g. objavio katalog te zbirke), kao i stručnu numizmatičku biblioteku posebne vrednosti, sa 1.200 knjiga, među kojima je i znatan broj retkih i skupocenih publikacija iz oblasti numizmatike.

Katalog arheološke zbirke dr Imrea Fraja (1964)

M. S. 

[Prema podacima više kataloga Gradskog muzeja u Somboru i zapisa Olge Isakov i Stevana Vasiljevića.]

 

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.