Istorija,  OBZORJA PROŠLOSTI,  RAVNIČARSKI DIVANI,  Znamenja

GRB BAČKE ŽUPANIJE

Bačka županija i grad Bač, po kojoj je ova županija i dobila ime, zabeleženi su već u 11. veku (Bachiensibus), a županija je obuhvatala prostor današnje južne Bačke, od ušća Drave u Dunav, pa celim tokom Dunava, do ušća Tise u Dunav, kao i sav prostor između dveju reka, od Apatina na zapadu, do ispod Sente na istoku. Županijsko sedište Bač imalo je, poput Bodroga, veliku i jaku tvrđavu, koja je, za razliku od Bodroga, sačuvana i do danas.

I Bačka županije je, nakon turskih osavajanja, prestala da postoji kao administrativna celina, da bi, nakon povlačenja Turaka 1687. godine, diplomom Lepoloda I iz 1699. g. bila ponovo uspostavljena. U carskoj diplomi navedeno je da se obnavlja i izgubljeni stari županijski pečat, a u njegovom opisu kaže se da je “novi pečat sferičan (ovalnog oblika), ili okrugao, sa kružnim štitom u unutrašnjem zelenom polju na kome stoji sveti Pavle u plavoj haljini i ogrnut crvenim plaštom, sa glavom malo okrenutom na levo, u desnoj ruci drži mač koji je zaboden u zemlju, a levu ruku drži na prsima. Oko lika svetog Pavla, čija je glava ukrašena zracima svetlosti, stoji natpis u čipkastom vencu: ‘Pečat Županije bačke godine 1699.’ Ovakav pečat sa ovakvim natpisom neka Županija upotrebljava u svim javnim i službenim poslovima”.

Grb Bačke županije iz 1699. god. (crtež)
Grb Bačke županije iz 1699. god. (vodeni pečat)

Srednjovekovna izvornost grba i pečata Bačke županije, u poređenju sa pečatom i grbom Bodroške županije, izvesnija je, jer je sveti Pavle bio zaštitnik ove županije i u srednjem veku, pa je i crkva u Baču, koji je bio i biskupsko sedište, bila njemu posvećena.

Bačkoj županiji su, nakon obnavljanja, pripala skoro sva naselja nekadašnje Bodroške županije, a administrativno je, na skupštini održanoj 1699. godine, bila podeljena na tri sreza: Somborski sa 14 opština, Bajski sa 14 opština i Bački sa 19 opština. Do kraja 1729. g. u Bačku županiju je administrativno uključena i Bodroška županija, koja je formalno bila prisajedinjena tek 1802. godine.

Grb Bačke županije (crtež s početka 20. veka)

Od 1786. g. Sombor je postao sedište Bačke županije, a njena administracija bila je smeštena u zdanje nekadašnjeg somborskog Franjevačkog samostana (Županog dvora ili Plebanije), nakon što je, iste godine, car Josif II somborske franjevce raselio u Bač i Baju. Kada je 1802. g. i formalno proglašeno ujedinjenje Bačke i Bodroške županije, Sombor je postao središte novoosnovane Bačko-Bodroške županije, čija je uprava, tri godine kasnije, u Somboru počela da gradi veliku županijsku zgradu, koja je bila završena do kraja 1808. godine.

Grb Bačke županije (Gradski muzej Sombor)

Grb Bačke županije postao je i zvaničan znamen novoimenovane Bačko-Bodroške županije, koji je u na vrhu fasade zdanja Županije u Somboru stojao od izgradnje zgrade, pa sve do pedesetih godina 20. veka.

Grb Bačke županije na zdanju Županije u Somboru (zaokružen) oko 1890. god.
Grb Bačke županije na vrhu fasade zdanja Županije (početak 20. veka)
Skidanje grba Bačke županije sa vrha zdanja Županije i postavljanje grba tadašnje FNR Jugoslavije, polovinom 20. veka

 

2 Komentara

    • Milan Stepanović

      Bilo bi istorijski pravedno da na zdanju Županije, na kome je taj grb stojao jedan i po vek, ponovo bude stavljen na mesto na kome se i nalazio.

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.