Arhitektura,  Istorija,  OBZORJA PROŠLOSTI,  PALETA RAVNICE

SINGEROVA ZGRADA

Godine 1889. g. otvoren je u Somboru i dugovečni foto-atelje Šamuela Singera (Singer Samu), brata poznatog novosadskog fotografa Jozefa Singera. Singer je besprekorno izrađivao portrete (sačuvani su njegovi portreti velikog srpskog pesnika Laze Kostića i Kostićeve supruge, somborske dobrotvorke Julijane Palanački), a bavio se i reportažnom fotografijom, pa i fotomontažom. Singer je 1939. g. obeležio 50-godišnjicu svog fotografskog rada izložbom fotografija u somborskoj Gradskoj kući, a na čelnom mestu nalazile su se dve fotografije jednog Somborca (Benje iz Šeširdžijske ulice, danas ul. Ilije Birčanina), prva iz 1889. g. na kojoj je bio fotografisan kao mladić, a druga iz 1939. g. na kojoj je ovaj čovek već bio dobrodržeći osedeli starac.

Vinjeta Singerovog somborskog foto-studija (s poleđina snimljenih fotografija) s kraja 19. veka

U stilu mađarske secesije sazidana je 1910. g. na levoj strani Glavne ulice zgrada u kojoj se nalazio fotografski atelje Šamuela Singera, po kome je ovo zdanje i dobilo ime. Na mestu ovog zdanja u 17. veku nalazila se jedna od šest somborskih turskih džamija, krajem 18. i tokom prve polovine 19. veka kuća i posed su pripadali porodici Buzadžić (1837. g. posed se prostirao na 226 kv. hvati), a od 1845. g. vlasnik poseda bio je Todor Grgurov.

Singerovo zdanje (treće s leva) na somborskoj Glavnoj ulici oko 1911. god.

Singerovo zdanje nastalo je na osnovu nacrta mađarskih arhitekata Bele Janskog i Tibora Sivešija, a sazidano je pravougaonoj osnovi, kao jednospratnica sa ulične, a dvospratnica sa dvorišne strane. Zgrada na fasadi pročelja ima tri velika prozora, dok su na bočnim krilima zgrade dva manja zidana balkona koje drže po dve jake konzole, a kojima pripada i po jedan manji pravougaon prozor. U prizemlju zgrade nalazila su se tri velika pravougaona izloga, razdeljena jakim polukružnim stubovima. Ispod balkona, na levom krilu zgrade, nalazila su se pravougaona vrata, a ispod balkona na desnom krilu bio je ulaz u zgradu. Na sredini krova, iznad prednje fasade, nalazila se drvena mansarda u čijem je podnožju bio natpis na nemačkom „Singerov fotografski atelje“, a sa obe strane krova bila je po jedna manja zastakljena drvena badža.

Singerova zgrada oko 1914. god.

Osim ateljea fotografa Singera, u prizemlju zgrade nalazila se velika kafana Miška Raiča „Beograd“, koja je kasnije preseljena u prizemlje zgrade Srpske čitaonice, a na njenom mestu je otvorena velika pomodna tekstilna trgovina „Dajč i Polaček“ koja je zapošljavala 15 radnika. U ovoj zgradi je 1922. g. osnovan i Somborski šahovski klub.

Svih devet članova somborske jevrejske porodice Singer stradalo je 1944. g. u nacističkim koncentracionim logorima, posle čega se ova porodica u Somboru ugasila.

Singerova zgrada 1964. god.

Pedesetih godina 20. veka u podnožju Singerovog zdanja otvorena je prva somborska robna kuća, koja je, nakon otvaranja Robne kuće „Beograd“, Somborcima bila poznatija pod imenom „Stara robna kuća“. U dvorištu zgrade fotografsku radnju imao je decenijama Ratko Kurjakov, jedan od najuglednijih somborskih posleratnih fotografa.

Od 1969. g. ovo zdanje ima status zaštićenog spomenika kulture.

Singerovo zdanje danas

Milan Stepanović

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.