Istorija,  OBZORJA PROŠLOSTI

O TRADICIJI PIVARSTVA U SOMBORU

Početkom devedesetih godina 17. veka, u vreme dok Sombor još nije imao svoju pivaru i pivnicu, Somborci su pivo uvozili, pa je zapisano da je deset akova piva (oko 500 litara) preneo preko carinarnice u Vesprimu, aprila 1692. godine, Radojica, Rac (Srbin) iz Sombora, koji je platio 40 denara tridesetnine i deset denara carine (jedna forinta imala je 100 denara), a istog meseca po šest akova piva (oko 300 litara) preneli su somborski “Raci” Veselin i Cvijo, i platili su 24 denara tridesetnine i šest denara carine.

Krajem maja 1698. g. Budimska komorska administracija dozvolila je Martinu Lipkoviću, službeniku poštanske službe u Somboru, da na ruševinama nekadašnjeg turskog kupatila podigne pivaru i poštu, a da za pivaru plaća godišnji porez Komorskoj upravi.

Priprema piva u pivari krajem 17. veka

U oktobru 1699. g. u gradu su postojale tri krčme i jedna pivnica.

Godine 1723. pivaru u Somboru držao je plemić Ivan Radičević.

Komorska uprava je 1725. g. imala prihode u Somboru po osnovu izdavanja prava na pivaru/pivnicu (godišnje 24,60 forinti).

Između 1738 i 1741. g. godišnji komorski prihod od somborskih gostionica iznosio je 268, a od pivare 100 forinti.

Na popisu Somboraca iz 1747. g. zapisan je i jedan pivar (Đura Manić).

U članu četiri privilegijalnog pisma (povelje), kojim je carica Marija Terezija 17. februara 1749. g. Sombor uzdigla u rang slobodnih i kraljevskih gradova, navodi se da gradu ubuduće pripada pravo na dohodak od mesara, PIVARA, pecara rakije i ciglana, kao i od pijačarine.

Član 4. Povelje o elibertaciji Sombora (1749) kojim se uređuje pravo grada na takse od pivara i pivnica (Braxatione)

Posle elibertacije 1749. g. grad je od pivarstva imao godišnje prihode od 1.000 forinti (5% od svih prihoda grada).

Pivnice/pivare su polovinom 18. stoleća u Somboru držali uglavnom Nemci (Kaspar Špilauer, Franc Feter i Johan Pirkinger).

U pivnici (19. vek)

Somborski pivar Vendelin Bišof jedan je od najzaslužnijih za podizanje spomenika Sv. Florijanu u današnjoj Batinskoj ulici, 1781. godine.

Pivara je i 1815. g. bila u vlasništvu grada.

U pivnici, početkom 20. veka

Od tridesetih godina 19. veka radila je kao jedno od većih preduzeća u Somboru i pivara Mihalja (kasnije Antala) Drehera.

Dreherova pivnica (uokvirena) na fotografiji iz prvih godina 20. veka
Unutrašnjost pivare oko 1900. god.

Grad je 1883. g. rešio da proda svoju gradsku pivaru.

Velika pivnica nalazila se početkom 20. veka u prizemlju somborske Srpske čitaonice, a u njoj je 1909. g. prodavano Pilzensko pivo, kao i Hagenmaherovo pivo Sv. Gelerta (u Somboru je tada postojalo glavno stovarište Hagenmaherove budafočke i kebanjske fabrike piva u posedu A. M. Antića). Par godina ranije (1906) na stovarištu Paje Konjovića prodavano je “lekovito” Duplo Malata-pivo iz Štajnburške građanske pivare, a iste godine, u poznatoj somborskoj gostionici “Kod ratara”, točeno je izvozno “Export” i Duplo sladovo pivo. Somborska trgovačka radnja “Vajdinger” nabavljala je 1905. g. poznato “Herkules pivo”.

Najveća i najbolja gradska pivnica u prizemlju Srpske čitaonice, početkom 20. veka
Oglas o prodaji Hagenmaherovog piva Sv. Gelerta, iz somborskog srpskog nedeljnika “Sloga” (1909)
Oglas o prodaji Pilzenksog piva u pivari u prizemlju somborske Srpske čitaonice, iz somborskog nedeljnika “Sloga” (1909)
Oglas o prodaji Duplog Malata-piva iz somborskog srpskog nedeljnika “Sloga” (1906)
Gostionica “Kod ratara”
Oglas o točenju Export i Duplog sladovog piva iz nedeljnika “Sloga” (1906)
Oglas somborske trgovačke kuće “Vajdinger” o prodaji “Herkules” piva iz 1905. god.

Početkom dvadesetih godina prošlog veka u Somboru je prodavano dnevno punjeno Crno i Export pivo sa somborskog stovarišta Ilije Maršana. Jedna od somborskih privara nalazila se u prvoj polovini 20. veka na uglu Šeširdžijske (danas ul. Ilije Birčanina) i ulice Zelene bašte (danas ul. Maksima Gorkog), a bila je u posedu Deneša Burnaća.

Export i Crno pivo Ilije Maršana (ilustracije pribavljene ljubaznošću Miloša Milčića)

Između dva svetska rata u Vojvođanbskoj ulici (tada Kralja Petra I) br. 66 postojala je i velika Vajfertova pivnica, u posedu Gabora Vamošera. Sačuvana je i fotografija sa prve somborske velike Poljoprivredne izložbe iz 1929. g. na kojoj je svoju šatru imala pivara Dunđerski.

Reklama za somborsku Vajfertovu pivnicu
Šatra pivare Dunđerski na prvoj somborskoj Poljoprivrednoj izložbi 1929. god.

Sombor je u 19. veku i tokom prve polovine 20. veka imao i Pivarsku ulicu (današnja ul. Vlade Ćetkovića u Gornjoj varoši).

Ljubitelji piva, prva polovina 20. veka

Pivarska tradicija živa je u Somboru i danas, pa somborske pivare “Ravangrad” i “Sombrewery” proizvode zanatsko pivo, a pre par godina je, u nekadašnjoj obnovljenoj kući porodice Hameder, otvorena Gradska pivnica.

Logo somborske pivare “Ravangrad”
Logo pivare “Sombrewery”

Gradska pivnica u Somboru (spoljašnjost i unutrašnjost)

Milan Stepanović

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.