Arhitektura,  PALETA RAVNICE

VIDOVDANSKI TRG U SOMBORU

Na raskršću dva somborska venca (Radomira Putnika i Živojina Mišića), te Konjovićeve ulice i Berićkog sokaka (sada ul. Miloša Obilića), nalazio se omanji trg (i danas je ovo najmanji i najskromnije uređen somborski trg). Ovde se, prema zapisu fra Bone Mihaljevića, ali i prema sačuvanim crtežima Sombora iz 1697/98. godine, u vreme turske uprave nalazila jedna od šest turskih džamija u Somboru.

Džamija na današnjem Vidovdanskom trgu (zaokružena), na crtežu Sombora iz 1697. god. (pogled sa severa prema jugu)
Džamija na današnjem Vidovdanskom trgu (zaokružena), na crtežu Sombora iz 1698. god. (pogled sa zapada prema istoku)

Predanje kazuje da su Somborci na ovom mestu, 22. aprila 1749. godine, svečano dočekali carskog izaslanika grofa Johana Kolera, koji je dva dana kasnije i zvanično proglasio Sombor za slobodan i kraljevski grad. U drugoj polovini 18. veka na trgu je postavljen pravoslavni krst, načinjen od kamena.

Kameni pravoslavni krst podignut krajem 18. veka, a uklonjen nakon II svetskog rata (fotografija između dva svetska rata)

Godine 1824. g. navedeno je da ovaj trg predstavlja pijačno mesto za prodaju konja, a zatim su, neko vreme, ovde prodavane i ovce (i na planu grada iz 1878. g. trg je zapisan sa imenom “Konjska pijaca”). Trg je u prvoj polovini 19. veka nazivan i Konjovića baštom zbog pet kuća porodice Konjović koje su izlazile na ovaj trg i zbog kojih je i Konjovićeva ulica dobila svoj naziv. U vreme Srpskog Vojvodstva (1849-1861) trg je nosio ime srpskog saveznika iz vremena mađarske revolucije, hrvatskog bana Josipa Jelačića, a kasnije je poneo naziv Vidovdanski trg.

Kuća Petra Konjovića iz 1828. godine, kraj Vidovdanskog trga
Nekadašnja kuća Konjovića (danas atelje Stanišić) sa originalnom kapijom iz 1831. god.
Trg na planu Sombora iz 1837. god.
Trg na planu Sombora iz 1878. god. (zapisan kao “Konjska pijaca”)

Ovde se, kod pravoslavnog krsta, još u vreme Austro-Ugarske, okupljala somborska srpska omladina da proslavi Vidovdan. Svečanost bi započinjala pesmom srpskog pevačkog hora (obično bi grmnuo snažni bas):

Znate l’ braćo ono mesto,
gde je Miloš zakopan?

A hor bi prihvatio pesmu i odgovarao:

Na Kosovu, bojnom polju,
leži Miloš zakopan!
On je nama za slavu
ostavio Vidovdan!

Posle Prvog svetskog rata tu su priređivane velike vidovdanske svečanosti, koje su imale zvaničan gradski i nacionalni karakter (tradicionalno, na Vidovdan je tokom 19. i prve polovine 20. veka u somborskim osnovnim i srednjim srpskim školama završavala školska godina, te su deljene diplome i svedočanstva)

Boj na Kosovu – caru Lazaru konja ubiše (Adam Stefanović, ulje na platnu, 1870/71)

Odavde je varoški čordaš (čuvar goveda) duvanjem u rog davao znak okolnim domaćinstvima u predgrađu Prnjavor da mogu da puste marvu kako bi je isterao na obližnji jaroš, na ispašu. Kasnije je na ovom trgu prodavana drvena građa, a kada su se, krajem 19. veka, u Somboru pojavili prvi bicikli, na trgu se nalazio biciklodrom – teren po kome su novi biciklisti učili da voze.

Prve biciklistkinje javljaju se u Somboru devedesetih godina 19. veka

Krajem 19. veka na trgu su posađena drva i prostor je preuređen u omanji park, za koji se, među Somborcima, odomaćio naziv „Parkica“. Pored trga se, od 1907. godine, nalazio arteski „Konjovački bunar“, jedan od najprometnijih u Somboru.

Konjovački bunar na Vidovdanskom trgu, početkom druge polovine 20. veka

Godine 1953. na sredini trga postavljen je spomenik palim borcima Narodnooslobodilačkog rata. Istovremeno je uklonjen stari kameni pravoslavni krst. Novi krst je postavljen krajem devedesetih godina 20. veka, a staro drveće zamenjeno je mladim sadnicama tokom 2013. godine, kada su popravljene i staze na trgu. Nova rekonstrukcija trga započeta je 2017. godine. JKP “Vodokanal” Sombor je,, nakon rekonstrukcije trga, postavilo modele nekadašnjih vodarskih kola i arteskog bunara na mestu gde su se nalazili i ranije. Tokom prve polovine 2020. g. rekonstruisan je kolovoz oko trga, koji je postao klasičan kružni tok za učesnike saobraćaja.

Spomenik palim borcima u Narodnooslobodilačkom ratu
Trg početkom ovog stoleća, pre rekonstrukcije
Radovi na obnovi trga 2017. god.
Današnji izgled Vidovdanskog trga sa ponovo podignutim krstom
Simboli sećanja na nekadašnji Konjovački arteski bunar

Milan Stepanović

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.