Istorija,  OBZORJA PROŠLOSTI,  SLAVNI SINOVI RAVNICE,  Znamenite ličnosti

SOMBORAC – GEOLOG SVETSKOG UGLEDA (DR ANTAL KOH)

Antal Koh, svetski poznat geolog, mineralog, palanteolog i petrograf rođen je u 1843. g. Somboru, u ovdašnjoj mađarskoj porodici, kao sin Krištofa Koha i Ane Ajgl. U Somboru je dobio osnovno obrazovanje, a gimnaziju je pohađao u Kaloči i Baji. Doktorirao je na Univertzitetu u Pešti već 1864. godine.

Zapis o krštenju Antala Koha u somborskoj crkvi Presvetog Trojstva od 8. januara 1843. god.

Od 1865. g. bio je nastavnik gimnazije u Eperješu (danas Prešov u Slovačkoj), a 1867. g. izabran je za docenta na Odseku za zoologiju Kraljevskog univerziteta u Budimu. Radio je 1869. g. kao zamenik geologa u tek osnovanom Mađarskom geološkom institutu, posle čega je, s državnom stipendijom, nastavio školovanje u Beču i Bonu. Po povratku je ponovo radio u Geološkom institutu, a ujedno i kao profesor prirodnih nauka u katoličkoj gimnaziji u Budimu.  Godine 1872. imenovan je za šefa Odeljenja za mineralne i geološke nauke na Univerzitetu u Koložvaru, u Erdelju (danas Kluž u Rumuniji), a zatim je radio kao profesor na Erdeljskom univerzitetu do 1895. godine. Tokom ovog perioda organizovao je Univerzitetski institut za mineralogiju i geologiju. Postao je prvi dekan Fakulteta za prirodne i matematičke nauke (od 1874/75. do 1884/85), a bio je i rektor univerziteta od 1891/92. godine. U Budimpeštu se vratio 1895. godine, gde je radio kao profesor i šef Geološke i paleontološke  katedre Univerziteta u Budimpešti, sve do penzionisanja 1913. godine.

Dr Antal Koh

Dr Antal KohBio je jedan od poslednjih stručnjaka koji je postigao zapažene rezultate u raznim oblastima nauke o zemlji – stratumu, steni, mineralima i hidrologiji. Njegovo mikroskopsko ispitivanje kamenja počelo je još u vreme dok je radio kao docent, a proučavanje genetičkih i tkivnih karakteristika i hemijskog sastava geoloških formacija odredilo je glavnu liniju njegove naučne karijere. Tokom svog života, putovao je i istraživao nekoliko planinskih područja Karpatskog bazena. Nakon 1872. godine, njegov rad bio je fokusiran na geološka istraživanja Erdelja (Transilvanije). Kohova monografija Erdeljskog basena, objavljena u tri toma, i danas predstavlja osnovni izvornik saznanja u ovoj oblasti. Osim ostalog, Koh je istražio i geološke karakteristike Fruške gore. njegova naučna interesovanja uključivala su i speleologiju, seizmologiju i kosmologiju. a sakupljao je i analizirao meteorite koji padaju na površinu Zemlje. Koh je izradio i geološke karte okoline Koložvara, Torde i Nađbanje.

Dr Antal Koh

Objavio je više od dvesta naučnih radova, od kojih su mnogi ušli u evropsku geografsku literaturu. Značajniji radovi su: “Geografski opis okoline Beočina” (1868), “Geografska studija Eperskih brdskih venaca i okoline” (1869), “Geografska putovanja po Bakonjskoj šumi” (1871), “Čobanska i sokolarska pećina” (1871), “Banja Herkulanum i njena okolina” (1872), “Erdeljski prastari ostaci” (1878), “Sekudarni tropovi Bakonjske šume” (1876), “Geologija Fruške gore” (1895) i mnogi drugi. Najznačajniji mu je naučni rad geografska studija “Tercijerne formacije Erdeljskog bazena” I-III (1894-199).

Prvi tom Kohovog najpoznatijeg naučnog rada “Tercijerne formacije Erdeljskog bazena” (1894)

Godine 1875. izabran je za dopisnog člana Mađarske akademije nauka, a 1894. postao je i redovan član Akademije. Od 1904. do 1910. g. bio je predsednik Mađarskog geološkog društva, a od 1915. g. i njegov počasni član. Godine 1904. postao je i počasni član Geološkog društva u Londonu. Kao priznanje za svoju naučnu i nastavnu djelatnost, dobio je 1916. g. titulu mađarskog plemića, a svom prezimenu dodao je i plemićki pridev Bodrogi (od Bodroga). Umro je u Budimpešti 1927. godine.

Zapis iz kraljevske knjige o dodeli plemićkog statusa dr Antalu Kohu iz 1916. god.
Nadgrobni spomenik dr Antala Koha

Godine 2018. Pošta Srbije objavila je prigodnu poštansku marku s likom Antala Koha povodom 175. godišnjice od njegovog rođenja.

Poštanska marka Pošte Srbije objavljena 2018. g. povodom 175. godišnjice od rođenja Antala Koha

M. S. 

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.