PALETA RAVNICE,  Priroda ravnice

PLAZOVIĆ (KIĐOŠ) – KRIVUDAVA I JOGUNASTA BAČKA REKA

Plazović ili Kiđoš (na mađarskom) uz Mostongu je druga reka u severozapadnom delu Bačke. Ova krivudava i jogunasta rečica, koja čas plavi stotine hektara, a čas sasvim nestaje i presušuje, svoj mađarski naziv dobila je od reči kígyó (zmija), po čestim meandrima. Dugačka je 128 km (76 km u Mađarskoj i 52 km u Srbiji).

Prošireni deo Kiđoša kod sela Bačbokod (Bikić) u Mađarskoj
Drugi krak Kiđoša kod sela Madaraš u Mađarskoj

Reku čine dva kraka, od kojih prvi nastaje iz dva sliva nekoliko potoka koji izviru istočno od Baje, u predelu mađarskih bačkih sela Rem i Čavolj (Čavolja), odnosno Borota i Felšesentivan, koji se spajaju u jedan krak iznad sela Bačbokod (Bikić). Ovak krak Plazovića (Kiđoša) teče dalje u pravcu sever-jug pored Bačboršoda (Boršoda) i Kaćmara, gde se spaja sa drugim krakom ove reke koji izvire oko Janošhalme (Jankovca), pa teče u pravcu sever-jug pored Meljkuta, Tatahaze i Madaraša, gde krak skreće u pravcu istok-zapad prema Kaćmaru. Od Kaćmara Plazović (Kiđoš) teče dalje u pravcu severoistok-jugozapad. Ovde reka počinje vidno da meandrira, pa državnu granicu sa Srbijom preseca čak osam puta na dužini od svega 15 kilometara. U srpski deo Bačke Plazović ulazi kod sela Riđice, severno od Sombora i nastavlja da teče prema jugozapadu, odnosno prema Rastini, a zatim se spušta ka jugu, istočno od sela Bački Breg, Kolut, Bezdan i Bački Monoštor. Tri kilometra istočno od Monoštora Plazović se uliva u Veliki bački kanal, kod Monoštorske vodice.

Plazović (Kiđoš) kod sela Riđice, severno od Sombora, na mapi iz 1783. god.
Plazović (Kiđoš) kod Koluta, na mapi iz 1870. god.
Plazović kod Riđice (fotografija Ljubinka Kožula)

U svom gornjem toku Plazović, odnosno Kiđoš ima dosta duboku dolinu, a u srpskom delu Bačke, od Riđice do Rastine, širina rečne doline je najveća i kreće se od 350 do 400 metara, posle čega se sužava, te od Bezdana do ušća dolina ne prelazi 100 metara. Ukupna površina sliva iznosi 1.073 km2, od čega u Mađarskoj 848 km2, a u Srbiji 125 km2.

Krivudanje Plazovića u donjem delu toka

Plazović se vodom snabdeva iz atmosfere, a skuplja i vodu iz dolova i depresija seoskih atara kroz koje prolazi. Visoki vodostaji javljaju se s proleća, a krajem leta i tokom jeseni reka često presušuje. Ipak, prilikom visokih vodostoja Plazović povremeno poplavi stotine jutara oranice, livada ili pašnjaka u ataru kroz koji teče (tokom poslednjih decenija dve najveće poplave Plazovića dogodile su se 1970. i 2004. godine), a na nižim terenima Plazović tada stvara i veće bare.

Korito Plazovića nikada nije bilo plovno, a njegova voda je mrko-siva. Tokom zime mrzne se i do 40 cm dubine. U vreme leta, kada u reci ima vode, ona je služila za kupanje mnogobrojne dečurlije po selima kroz koja je prolazila, a tokom zime, kada se rečica zaledi, služila je kao klizalište.

Plazović (Kiđoš) kraj sela Riđice (fotografija Ljubinka Kožula)

 

Kupanje riđičke dece u Plazoviću (Kiđošu) 1970-ih (fotografija Ljubinka Kožula)

Klizanje po zaleđenom Plazoviću riđičke dece i mladića tokom 1970-ih (fotografije Ljubinka Kožula)
Plazović u donjem delu toka
Plazović (Kiđoš) na fotografiji Ljubinka Kožula

Prvu regulaciju ove reke u njenom donjem toku izvršila je Kiđoška vodna zadruga između 1908. i 1918. godine (na regulaciji njenog toka radili su tokom Prvog svetskog rata ruski i srpski zarobljenici). Godine 1932. izgrađeni su nasipi dužine preko četiri kilometra, a površina branjenog prostora iznosila je 1.120 hektara.

(Prilog je načinjen na osnovu stručnih podataka prof. dr Pavla Tomića)

M. S. 

3 Komentara

  • Dragoslav Draza Mirkov

    Mnogo puta se kupao u njemu i čikove hvatao. To je bilo dok sam, kao dete, školske raspuste provodio na selu u Riđici, kod dede i kod strica.

    • Milan Stepanović

      U Srbiju Plazović ili Kiđoš ulazi tačno iznad Riđice i potom meandrira preko mađarsko-srpske granice. To je opšte poznata geografska činjenica. Od Riđice Plazović teče Prema Rastini.

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.