Istorija,  Običaji,  OBZORJA PROŠLOSTI,  RAVNIČARSKI DIVANI,  Tradicija

JANUAR NA SOMBORSKIM SALAŠIMA

Obično se smatra da su zimski meseci vreme smiraja na salašima i među paorima, kao i vreme slava, veselja, okupljanja, prela, kola itd. Ipak, i najhladniji mesec bio je vreme stalnog  rada.

Početkom godine, u januaru, pri lepšim danima, na još neuzorane njive (kao i u bašte i vinograde), izvlačen je stajnjak (stajsko đubrivo) koje je slagano na gomile kako mu hladan vazduh, vetar i mraz ne bi izvukli snagu. Gde je bilo moguće na njive je rastiran i razdrobljeni „kamenozem“ (glinoviti krečnjak), koji je dobro đubrio (gnojio) zemlju. Tokom zimskih meseci popravljana je i zemlja „peskulja“ tako što je na nju vučena ilovača, a na ilovaču je, opet, vučen pesak, pa se zemlja zaoravala. Ako je zima bila „meka“ i kišovita, salašari su izlazili u njive, sa motikama, da načine „jendečiće“ kojima se razlivena voda slivala i cedila sa njiva. Ukoliko su njive bile posejane ozimim žitom, salašari su tokom ovog meseca često izlazili i motrili da se pod snegom ne namnože miševi, a tamo gde ih je bilo pobadali su u njivu podebele savijene prutove, kako bi na njih sletali gavrani, vrane i čavke koji su lovili miševe.

Posle Božića (Sava Stojkov, ulje na platnu, 1979)

Ovčijim, goveđim i svinjskim đubretom posipane su i livade, na koje je, dok su još pod snegom, iznošena i rasprostirana (po dva prsta debljine) ilovača ili crnica, koja se kasnije sa snegom rastapala (smatrano je da se tako zemlja još bolje gnoji nego životinjskim đubrivom i da nakon toga daje izuzetno gustu, obilatu i zdravu travu).

Bacano je i seme u tople baštenske leje koje su obmotavane slamom (tokom januara i februara u toplim lejama sejani su rani kupus, salata, spanać, karfiol, celer, mrkva, luk, pasulj, krompir, bostan, mak). Ukoliko je domaćin želeo da presadi veća baštenska drva to je činio upravo u vreme najjače zime. Oko baštenskih drva (najčešće voćaka) kopane su u januaru jame koje su punjene zemljom crnicom ili blatom iz obližnjih bara. Mada su vinogradi u januaru mirovali, salašari su ih oblilazili i čistili grančice voćaka od „paučine“ (gusenica). U jame ledenice je, iz okolnih bara i ritova, vučen led za leto.

Zimske igre (Sava Stojkov, ulje na staklu, 1973)
Zimsko jutro (Sava Stojkov, ulje na platnu, 1973)

Lepšim januarskim danima, oko podne, bile bi provetravane štale na salašu, a stoka je izvođena „da odahne“ (ovce su po takvim danima izvođene na nekoliko sati, ako je zemlja bila smrznuta, na zimske useve ili u okolne šumice gde su brstile grančice i vrhove). Pošto je marva ređe izlazila, pod njom je u štali češće (jednom ili dvaput nedeljno) prostirana čista slama.

Zimski dan (Sava Stojkov, ulje na staklu, 1978)
Po zimi (Sava Stojkov, ulje na platnu, 1975)

Po salašu je, tokom januara, prebirano ostavljeno voće i povrće i pretresani su trapovi i podrumi (baštensko zelje je ovde držano u pesku, dobro prekriveno i zašuškano slamom ili trskom, ali ni dobro čuvano povrće nije imalo jednaku trajnost, pa se najpre trošilo ono najkratkotrajnije: kelj, keleraba i sladak kupus; nešto duže su trajali bela i žuta repa, paštrnak, peršun, krompir, celer i bundeve, a još duže zelene maune, krastavci, ukiseljena repa i kupus; najduže su trajali grašak, pasulj, sočivo, bob, heljda, kao i razne vrste ostavljenog voća). Pretresane su i žitnice, a svaki četrnaesti dan pretakano je vino, čišćena su vinska burad (spolja krpama, a iznutra, od plesni, četkama), pregledane su košnice, spremano je i čišćeno seme za prolećne useve (kako je od prolećnih useva u poslednja dva veka najviše sejan kukuruz, domaćin je odabirao najbolje zrno prebirajući klipove iz čardaka). Ako je zima bila suva i vedra „mlaćena“ je i letina jer se smatralo da se zrna (posebno zobna) tad lakše krune nego pri vlazi i magluštini. Domaćice su, sa kćerima i ostalom ženskom čeljadi, prele lan i kudelju, a deca su pomagala pri ručnom krunjenju kukuruza i prebiranju semena, ljuštila su suvi pasulj ili grašak, i češljala perje.

Zimski pokrivač (Sava Stojkov, ulje na platnu, 2010)
Zimska idila (Sava Stojkov, ulje na platnu, 2007)

Pregledana su i popravljana „ratila“ (drljače, brane, plugovi) i drugi pribor (amovi [sersami] za konje, oprava za volove, drvene i gvozdene vile, grablje, kosišta, lopate, motike, ašove, sekire, bradve, držalja i sapišta za srpove, kolica i nosila za đubre itd). Pravljene su nove ili prepravljane stare „tačke“ za vezivanje vinove loze, pasulja i mahunastog povrća, kao i drvena kolja. Sukana su uža od dugačke slame, od vrbovog ili ivovog pruća pletene su kotarice, a od rogoza košnice i saćurice i vezivane su metle korovače. Ukoliko je salašar namerio da na proleće na salašu nešto zida, sada je bilo vreme da donosi i priprema građu (kreč, ciglu, kamen, zemlju i pesak).

Snežna oluja (Sava Stojkov, ulje na platnu, 2008)
Zima (Sava Stojkov, ulje na platnu, 2012)

Salašari su, nakon Božića, počinjali da prodaju namirnice (hranu), kao i letnje i jesenje plodove na somborskoj pijaci (smatralo se da razuman domaćin, bez velike nužde, nikada ne počinje prodaju pre Božića, niti prodaje posle Uskrsa, jer u to vreme njegovi proizvodi postižu najbolju cenu na gradskoj pijaci).

Posebno se tokom januara (i uopšte tokom zime) pazilo na moguće požare, koji su lako izbijali, a teško se gasili (požari su izbijali od sveće, lule, sušenja kudelje na peći, neočišćena dimnjaka, grejanja peći lakim ogrevom poput slame, trske, kukuruzovine i loze, čiji se žar brzo peo sa dimom u visinu i pri padu mogao da zapali trščane krovove okolnih kuća i štala).

Zimski dan (Sava Stojkov, ulje na staklu, 1983)

Milan Stepanović

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.