Istorija,  OBZORJA PROŠLOSTI

STARE MERE U BAČKOJ

Mere za masu, zapreminu, dužinu i površinu, kao i za vrednost novca, koje su korišćene na prostoru današnje Bačke u rasponu od 16. do 19. veka, menjale su se tokom vremena i bile su izrazito nestandardne.

Najstarije su zapisane turske mere, kojima se ovdašnji svet služio od polovine 16. do početka 18. veka, a ponegde i nešto duže.  Za dužinu je u tursko vreme osnovna mera bila ARŠIN (današnjih 0,68 metara), a za površinu DUNUM ili DULUM (10 ari ili 1.000 m2).

Za masu je bilo više mera: DRAM (oko 3 grama), OKA (1,27 kg), KILA (oko 25 kg), STAMBOLSKA KILA (oko 45 kg), KANTAR (44 oke ili 56,11 kg) i TOVAR (100 oka ili 127,5 kg). OKA je bila i osnovna mera za zapreminu (1,77 litara), a korišćene su još i PINTA (2 oko ili 3,5 litre), MEDRA  (8 oka ili 14,5 litara) i ČABAR (8 pinti, 16 oka ili 29 litara).

Osnovna novčana jedinica bila je AKČA ili ASPRA, koja je težila svega oko 1,18 grama, a vremenom je količina srebra u njoj opadala, pa je opadala i njena vrednost (1551. g. u jedan dukat je vredeo 75 akči; 1590. g. 120; 1623. g. 150; 1663. g. 300, a 1688. g. 500 akči).

Turske akče iz druge polovine 16. veka

Povlačenjem Turaka sa ovih prostora, krajem 17. veka, počele su da se upotrebljavaju austrijske i mađarske mere, koje su bile vrlo raznolike. Ta promena nije bila brza, pa je 30-tak godina nakon odlaska Turaka (1716), putem carske naredbe Bačkoj županiji, naloženo da se sve mere usaglase sa tzv. požunskim (ugarskim) merama, ali očito ta naredba nije bila sasvim delotvorna jer je ponovoljena 11 godina kasnije (1727), a zatim još jednom deceniju posle druge naredbe (1737).

Osnovne mere u Habzburškoj monarhiji tog vremena na teritoriji Ugarske kraljevine, koje su zvanično primenjivane na popisima i u trgovini, bile su za dužinu PALAC ili COL (2,63 cm), ŠUH ili ŠUV (0,29 metara), STOPA (12 palaca ili 0,32 metra), RIF (0,77 metara), HVAT (6 bečkih stopa ili 1,90 metara) i AUSTRIJSKA MILJA (oko 7,6 km). Površina je merena ORGIJOM ili KVADRATNIM HVATOM (3,60 m2), POŽUNSKIM JUTROM ili KABLOM (1.200 kv. hvati ili 4.315 m2), koje je korišćeno do poolovine 18. veka, STARIM JUTROM ili LANCEM (2.000 kv. hvati ili 7.200 m2), koje je korišćeno između 1749. i 1830. godine, a nazvano je LANAC zbog toga što je zemlju geometar premeravao lancem dugačkim 10 hvati ili 18,96 metara, a od dvadesetih godina 19. veka konačno KATASTARSKIM JUTROM (1.600 kv. hvati ili 5.755 kv. metara).  Osim toga, za livadu je u 18. veku primenjivana mera za površinu koja je nazvana KOSA (neujednačena površina od 800 do 1.200 kvadratnih hvati) nazvana po količini trave koju je jedan kosac mogao da nakosi za jedan dan. Takođe, za vionograd je postojala mera MOTIKA (94 kv. hvata) nazvana po povšrini koju jedan kopač može da okopa za jedan dan.

Iz popisa somborskih pustara 1746. god. (masa ili zapremina procenjenog roda je navedena u požunskim merovima, a vrednost u forintama i krajcarama)

Za masu su korišćene mere: LOT (17,5 grama), BEČKA FUNTA (32 lota ili 0,56 kg), STARA CENTA ili MAŽA (100 funti ili 56 kg) i POŽUNSKI MEROV (51,2 kg). Za zapreminu su korišćene ICA ili (H)OLBA (0,85 litara),  MOS ili MAS (1,41 litara), URNA (24 litre), AKOV (54,3 litre) i POŽUNSKI MEROV (62,5 litre), a posojao je ranije i PEŠTANSKI MEROV (94 litre).

Merenje na pijaci po novim merama, početkom 20. veka

Najsitinija novčana jedinica bio je DENAR, pa KRAJCARA (2 denara) i GROŠ samo kao obračunska jedinica (5 denara). U jednu FORINTU išlo je 60 krajcara ili 120 denera (kasnije 100 denara). TALIR je vredeo 1,5 forintu, CEKIN 4,3 forinte, FRENGIJA 4,5 forinte, a DUKAT 5 forinti. Od 1892. g.  uvedena je na ovim prostorima KRUNA (100 filera), a nekadašnja FORINTA vredela je 2,38 kruna.

Talir carice Marije Terezije iz 1749. god.

 

U prvoj srpskoj aritmetici, koju je napisao i 1767. g. objavio Somborac Vasilije Damjanović, posebno su bila naglašana pretvaranja krajcara u forinte
Kućne vage ušle su u upotrebu krajem 19. veka i koristile su nov sistem mera (grame i kilograme)

Milan Stepanović

 

 

 

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.