Arhitektura,  Istorija,  OBZORJA PROŠLOSTI,  PALETA RAVNICE

KAPELA ROĐENJA PRESVETE BOGORODICE

Na mestu nekadašnje dotrajale i neugledne kapelice Sv. apostola Petra i Pavla, sazidana je 1902. g. na somborskom Malom pravoslavnom groblju, koje je postojalo još polovinom 18. veka, kapela Rođenja Presvete Bogorodice, kao zadužbina imućnog Somborca Davida Jankovića Buljoke. U kapeli su služili sveštenici somborske Male pravoslavne crkve Sv. Jovana Preteče.

Osnova kapele građena je kao bazilika, sa polukružnom apsidom, a na zapadnoj strani ispred kapele nalazi se pročelje koje se produžava u zvonik. Pevnice obrazuju dva manja ispada koji su uokvireni dekorativnom rustikom. Četiri polukružna visoka prozora na kapeli (po dva sa severne i južne strane) imaju reljefne okvire. Na istočnoj strani nalazi se spomenik ktitora kapele i članova njegove porodice.

Južna i severna strana kapele

Odmah nakon izgradnje, načinjen je i ikonostas koji u gornjem redu čine ikone Bogorodice, Raspeća i Sv. Jovana Bogoslova i evanđeliste, u srednjem redu su ikone Tri Jerarha, Kamenovanja Sv. Stefana, Vaskrsenja Hristovog, Lazarevog vaskrsenja i Sv. Stefana, a u donjem redu su Sv. velikomučenik Georgije, Bogorodica s Hristom, Blagovesti (na carskim dverima), Hristos i Arhanđel Mihailo. Unutar oltara nalazi se Krunisanje Bogorodice.

Ikonostas i unutrašnjost kapele

Prema podatku iz 1903. g. kapela je imala tri zvona, od kojih je najmanje bilo i najstarije (izliveno je u Pešti 1842. godine i očito je pripadalo prethodnoj kapelici), a druga dva (izlivena u Temišvaru, u radionici Antonija Novotnog) darovali su ktitor kapele David Janković Buljoka i Nikola Nastasić, salašar sa Čičova.

Zapadna i istočna strana kapele

Kapela na Malom pravoslavnom groblju delimično je obnovljena 1968. godine, a zatim i 1996. godine, posle čega je vladika bački Irinej kapelu ponovo osvetio. Tokom 2018/19. g. započeta je temeljna rekonstrukcija kapele na Malom pravoslavnom groblju.

Obnova kapele tokom 2018/19. god.

M. S.

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.