PALETA RAVNICE,  Priroda ravnice

DUNAV

Dunav na srpskom, hrvatskom i bugarskom, Donau na nemačkom, Dunaj na slovačkom i ukrajinskom, Duna na mađarskom i Dunarea na rumunskom – različiti oblici imena reke koja je kolevka evropske civilizacije. Od izvora do ušća ova reka je duga 2.780 kilometara i protiče kroz 10 zemalja (Nemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Rumunija, Bugarska, Moldavija i Ukrajina). Načičkana su kraj Dunava bezbrojna naselja – sela, varošice i gradovi, pa i četiri prestonice (Beč, Bratislava, Budimpešta i Beograd).

Mapa toka Dunava od izvora do ušća iz 1777. god.

Divane se kraj Dunava razni jezici, postoje različiti običaji i navike, ali kolikogod da nas dele jezici, kulture i vere, nabrojani podunavski narodi imaju Dunav kao zajednički beleg pripadnosti jednom svetu, koji se prostire od Crne šume do Crnog mora. Ljudi Dunava međusobno se dobro razumeju i dele istu strast prema reci i njenim malim i velikim tajnama i svojstvenostima. Ovo je stolećima bio svet ribara, lađara i vodeničara, svet sojenica, gustih šuma i vrbaka, ostrva, sprudova i virova, svet beskrajne pitomine, ali, povremeno, i razgoropađene prirode i sile koja je nosila sve pred sobom.

Desetak generacija mojih predaka rođeno je ovde, nadomak Dunava, i mada mi je stran svaki ekstremni oblik bilo kakve pripadnosti, mislim da bih slobodno mogao da se nazovem zadrtim Dunaroidom.

Milan Stepanović

Dunav na ulazu u Srbiju, kod Bezdana

 

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.