Istorija,  OBZORJA PROŠLOSTI

SVI GRADONAČELNICI SOMBORA OD 1749. GODINE

Posle povlačenja Turaka iz Sombora u kasno leto 1687. godine, grad je, sve do 1745. godine, imao dve uprave. Pretežnijim delom Sombora, koji su činili ovdašnji militari (od 1702. g. graničari) upravljali su gradski kapetani, a manjim delom grada i stanovništva, koji su imali komorski status (oko 1/5 građana), upravljali su, od obnove Bačke županije 1699. godine, knezovi (birovi). Nakon proglašenja Sombora za slobodan i kraljevski grad na čelu gradskog Magistrata nalazio se veliki (ili prvi) sudija, odnosno gradonačelnik u današnjem smislu tog značenja. Tada je bilo usvojeno načelo da se veliki sudija bira iz redova članova Unutrašnjeg senata na dve godine naizmenično između pravoslavnih i katoličkih stanovnika grada. Često se događalo da pojedini senatori više puta budu na dužnosti prvog sudije (gradonačelnika). Od ovih principa odustalo se tridesetih i četrdesetih godina 19. veka. Između dva svetska rata gradonačelnike Sombora (predsednike opština) postavljalo je mahom Ministarstvo unutrašnjih poslova Kraljevine SHS (Jugoslavije), a kasnije su to činili banovi Dunavske banovine. Posle Drugog svetskog rata na čelu grada su bili predsednici Narodnooslobodilačkih odbora, od početka šezdesetih godina predsednici skupštine opštine, a od 2008. g. na čelu Sombora ponovo se nalazi gradonačelnik. Od proglašenja Sombora za slobodan i kraljevski grad 1749. do 2019. godine 80 Somboraca (od čega samo dve Somborke) nalazilo se na dužnosti prvog čoveka grada.

KAPETANI SOMBORSKIH MILITARA, ODNOSNO KAPETANI VOJNIČKOG ŠANCA

 • Dominik Dujo Marković 1687 – 1691.

  Plemićki grb Dominika Duja Markovića, prvog somborskog kapetana, iz 1690. god.
 • Đuro Marković 1691 – 1717.
 • Jovan Janko Branković 1717-1734.

  Potpis i pečat kapetana Jovana Brankovića
  Potpis i pečat kapetana Jovana Brankovića
 • Marko Marković 1734-1745.

  Pečat kapetana Marka Markovića
  Pečat kapetana Marka Markovića

KNEZOVI KOMORSKE VAROŠI (fragmentarni podaci)

 • Radojica Šašnić 1700.
 • Đurica Somborac 1715.
 • Mihailo Šovljanin 1720.
 • Mirko Vukašinović 1721.
 • Prodan Francuzlija 1722.
 • Mihailo Radočić 1725/26.
 • Mihailo 1728.
 • Vujko Tomašević 1733.
 • Mihailo Šapinov 1734.
 • Stojan Janjatović, 1735.
 • Jovan Malešev 1736.
 • Jovan Ćurčija 1741.
 • Sima Dimić 1742.
 • Novak Stanišićanin 1743.

  Pečat somborske komorske opštine, 1727. god.
  Pečat somborske komorske opštine, 1727. god.

PRIVREMENI BIROVI U VREME BORBE ZA ELIBERTACIJU

 • Jovan Damjanović, potkapetan 1746-1747.
 • Nikola Parčetić 1748-1749.

GRADONAČELNICI SOMBORA OD 1749. DO 2019. GODINE

 • Martin Parčetić 1749 – 1751.

  Potpis i pečat prvog somborskog gradonačelnika Martina Parčetića
  Potpis i pečat prvog somborskog gradonačelnika Martina Parčetića
 • Jovan Damjanović 1751 – 1753.

  Pečat Jovana Damjanovića
 • Nikola Parčetić 1753 – 1757.
 • Jovan Damjanović (drugi put) 1757 – 1759.
 • Andrija Ribenji 1759 – 1761.

  Pečat Andrije Ribenjija
 • Nikola Feldvari 1761 – 1763.

  Pečat Nikole Feldvarija
 • Nikola Parčetić (drugi put) 1763 – 1765.
 • Vasilije Damjanović 1765 – 1767.

  Pečat Vasilija Damjanovića
 • Josip Marković 1767 – 1769.

  Pečat Josipa Joze Markovića
 • Vasilije Damjanović (drugi put) 1769 – 1771.
 • Nikola Parčetić (treći put) 1771 – 1773.
 • Vasilije Lalošević 1773 – 1775.
 • Nikola Parčetić (četvrti put) 1775 – 1778.
 • Vasilije Lalošević (drugi put) 1778 – 1780.
 • Vasilije Damjanović (treći put) 1780 – 1781.
 • Vasilije Lalošević (treći put) 1781 – 1782.
 • Vasilije Damjanović (četvrti put) 1782 – 1786.
 • Nikola Latinović (imenovani kraljevski predstavnik u vreme privremenog sužavanja prava lokalne samouprave) 1786-1790
 • Jeftimije Popović Paphazi 1790 – 1796.

  Pečat Jeftimija Popovića Paphazija
 • Antun Strilić 1796 – 1800.

  Potpis Antuna Strilića
 • Nikola Mihajlović 1800 – 1803.
 • Stefan (Stipan) Putnik 1803 – 1805.

  Potpis Stefana Putnika
 • Vasilije Atanacković 1805 – 1808.
 • Stipan Putnik (drugi put) 1808 – 1810.
 • Jakov Lalošević 1810 – 1813.

  Potpis Jakova Laloševića
 • Filip Fratrićević 1813 – 1820.

  Potpis Filipa Fratrićevića
 • Vasilije Atanacković (drugi put) 1820 – 1825.
 • Ištvan Estergomi 1826 – 1830.

  Potpis Ištava Estergamija
 • Jovan Mihajlović 1830 – 1833.
 • Matija Jozić 1834 – 1842.

  Potpis Matije Jozića
 • David Konjović 1842 – 1848.

  Potpis Davida Konjovića
 • Nikola Mihajlović 1848 – 1850.
 • Adalbert Putnik 1848 (u vreme mađarske uprave tokom Revolucije 1848/49)
 • Gašpar Korić 1849 (u vreme mađarske uprave tokom Revolucije 1848/49)
 • Luka Stojačković (u vreme srpske uprave tokom Revolucije 1848/49)

  Peačti srpske i mađarske uprave iz 1849. god.
 • Stevan Lalošević 1850 – 1858.
 • Ignac fon Dzbanski 1858 – 1860.
 • Ljubomir Maširević 1860 – 1867.
Pečat Ljubomira Maširevića
 • Antonije Konjović 1867 – 1870.
 • Uroš Šimić 1870.
 • Petar Vukićević 1870 – 1879.
 • Mihael Hofman 1879 – 1887.
 • dr Bene Čihaš 1887 – 1893.
 • Julije Šlageter 1893 – 1898.
 • Ferenc Tričler 1898 – 1900.
 • Imre Hauke 1900 – 1913.
 • Lerinc Feher 1913 – 1916.
 • Lajoš Klajner 1916 – 1919.
 • dr Lazar Radišić 1919 – 1922.
 • Đorđe Đurišić 1922 – 1923.
 • Pavle Terzin 1923 – 1924.
 • dr Josif Veselovski 1924.
 • dr Đorđe Tomić 1924 – 1927.
 • dr Đorđe Đura Nikolić 1927.
 • dr Stevan Maksimović 1927 – 1931.
 • Bogdan Bojkić 1931 – 1932.
 • Đorđe Cvejanov 1932 – 1935. (do 1934. v.d.)
 • dr Lazar Radišić (drugi put) 1935.
 • dr Sima Tapavica 1936 – 1938.
 • Radivoj Stojkov 1938 – 1941.
 • Branislav Grba 1941. (v.d.)
 • Peter Čerta 1941 – 1944.
 • Janoš Pete 1944.
 • Gligorije Rakić 1944.
 • Lazar Plavšić 1944 – 1945.
 • Stevan Sečujski 1945 – 1946.
 • Gligorije Rakić (drugi put) 1946.
 • Gruja Dedić 1946 – 1947.
 • Đura Bogdanov 1947 – 1949.
 • Nikola Kebin 1949 – 1950.
 • Gruja Dedić (drugi put) 1950 – 1951.
 • Đura Bogdanov (drugi put) 1951 – 1952.
 • Gruja Dedić (treći put) 1952 – 1957.
 • Kosta Gucunja 1957 – 1960.
 • Radivoj Dodić 1960 – 1962.
 • Miloš Radojčin 1963 – 1965.
 • Jovan Vasiljević 1965 – 1969.
 • Veljko Simin 1969 – 1974.
 • David Dedić 1974.
 • Božo Suzić 1974 – 1978.
 • Milan Zelić 1978 – 1982.
 • Sreten Vuković 1982 – 1983.
 • Antun Benja 1983 – 1984.
 • Savka Vlaškalić 1984 – 1985.
 • Božo Dragaš 1985 – 1986.
 • Petar Mišković 1986 – 1990.
 • Milan Rakas 1990 – 1992.
 • Nikola Jelovac 1992 – 1993.
 • Vasa Relić 1993 – 1996.
 • Goran Bulajić 1996 – 2000.
 • Jovan Vujičić 2000 – 2004.
 • dr Jovan Slavković 2004 – 2008.
 • Dušan Jović 2008 – 2009.
 • Nemanja Delić 2009 – 2014.
 • Saša Todorović 2014 – 2016.
 • Dušanka Golubović 2016 – 2020.
 • Antonio Ratković od 2020.

  Pečat slobodnog i kraljevskog grada Sombora iz 1749. god.

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.