Arhitektura,  Istorija,  OBZORJA PROŠLOSTI,  PALETA RAVNICE

KAPELA SVETE TEREZIJE

Kapela Svete Terezije sagrađena je na samom početku 20. stoleća, 1901. godine na Malom katoličkom groblju u Somboru, koje je nastalo krajem 18. ili početkom 19. veka (ovo je najmlađe somborsko groblje koje je najranije zabeleženo 1806. godine a posvećeno je 1829. godine).

Kapela Svete Terezije polovinom 20. veka

Kapelu je, u neogotskom stilu, podigao opat Jene Sečenji, nadbiskupski kanonik i papski prelat, čija je ktitorska ploča sačuvana iznad južnih ulaznih vrata kapele.

Sa prednje strane kapela ima dva uporedna polukružna stepeništa i terasu. Bogosluženja u njoj obavljaju se svake godine na Dušni dan (2. novembra), posle praznika Svisvetih.

Obnovljena kapela Svete Terezije i krst pl. Martina Balona
Prednja strana kapele sa kipom Sv. Terezije iznad ulaznih vrata
Obnovljena kapela Sv. Terezije

Ispred kapele se nalazi kameni krst, koji je 1828. g. podigao somborski plemić Marton Balon sa suprugom Klarom. rođ. Strilić, a koji je obnovljen 1852. godine.

Tokom 2017/18. g. kapela Svete Terezije i krst ispred nje temeljno su obnovljeni.

Zapadna strana kapele Sv. Terezije
Južna strana kapele Sv. Terezije

Milan Stepanović

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.