Istorija,  OBZORJA PROŠLOSTI

KAKAV NOVAC SU KORISTILI NAŠI PRECI U VREME MARIJE TEREZIJE

Novčani sistem zemalja Austrijskog carstva, odnosno Kraljevine Ugarske u kojoj su živeli i naši preci, bio je ustaljen polovinom 18. veka. Taj sistem nije bio ni malo jednostavan.

– DENAR ili POLA KRAJCERA, bio je najniža novčana jedinica i kovan je u bakru, težine 5,5 grama i prečnika 21,5 mm. Jedna srebrna forinta (florin) vredela je 120 denara.

Denar ili pola krajcera (1777)

– JEDAN KRAJCER predstavljao je šezdeseti deo srebrne forinte i kovan je u bakru, težine 10,4 grama i prečnika 25 mm.

Jedan krajcer (1760)

– TRI KRAJCERA ili GROŠ kovani su u srebru (čistoće svega 35%), kao dvadeseti deo srebrne forinte, težine 1,9 grama i prečnika 21 mm.

Tri krajcera ili groš (1777)

– PET KRAJCERA ili 1/12 vrednosti forinte kovano je u srebru, težine 2,33 grama i prečnika 21,5 mm.

Pet krajcera (1772)

– ŠEST KRAJCERA ili SEKSER kovano je u srebru i predstavljao je deseti deo srebrne forinte, a bio je težine 3,3 grama i prečnika 25 mm.

Šest krajcera ili sekser (1747)

– SEDAM KRAJCERA ili PETAK kovano je u srebru (čistoće 42%), težine 3,2 grama i prečnika 25 mm.

Sedam krajcera ili petak (1765)

– DESET KRAJCERA je kovano u srebru, težine 3,9 grama i prečnika 24 mm i vredeo je šestinu srebrne forinte

Deset krajcera (1754)

– 17 KRAJCERA ili MARJAŠ kovano je u srebru (čistoće 54%), težine 6,12 grama i prečnika 29 mm, kao vrednost nešto veća od četvrt forinte.

17 krajcera ili marjaš (1764)

– 20 KRAJCERA kovano je u srebru, težine 6,54 grama i prečnika 29 mm, kao vrednost trećine forinte.

20 krajcera (1770)

– 30 KRAJCERA ili POLA FORINTE kovano je u srebru (čistoće 58%), bilo je težine 6,8 grama, a prečnika 29 mm.

30 krajcera ili pola forinte (1764)

– FORINTA ili POLA TALIRA kovana je u srebru, težine 13,9 grama i prečnika 33,6 mm.

Jedna forinta (florin) ili pola talira (1773)

– TALIR ili DVE FORINTE kovan je u srebru (čistoće 83%), bio je težine 28 grama i prečnika 41 mm.

Jedan talir ili dve forinte (1749)

– DUKAT CARSKI vredeo je četiri forinte i deset krajcera i kovan je u zlatu (čistoće 98,6%), bio je težine 3,48 grama i prečnika 20 mm.

Carski dukat – austrijski (1751)
Carski dukat – mađarski (1765)

– DVA DUKATA su kovana u zlatu, težine 5,5 grama i prečnika 25 mm.

Dva dukata – austrijska (1765)
Dva dukata – mađarska (1765)

– PET DUKATA kovano je u zlatu, težine 17,35 grama

Pet carskih dukata (1761)

– DESET DUKATA kovano je u zlatu, težine 34,7 grama

Deset carskih dukata (1754) – najvrednija kovanica Austrijskog carstva

Kao parametar vrednosti novca može da posluži podatak da se polovinom 18. veka jedno trogodišnje june, težine oko 300 kg, prodavalo za sedam forinti.

M. S. 

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.