Istorija,  OBZORJA PROŠLOSTI

KAKAV NOVAC SU KORISTILI NAŠI PRECI U VREME MARIJE TEREZIJE

Novčani sistem zemalja Austrijskog carstva, odnosno Kraljevine Ugarske u kojoj su živeli i naši preci, bio je ustaljen polovinom 18. veka. Taj sistem nije bio ni malo jednostavan.

– DENAR ili POLA KRAJCERA, bio je najniža novčana jedinica i kovan je u bakru, težine 5,5 grama i prečnika 21,5 mm. Jedna srebrna forinta (florin) vredela je 120 denara.

Denar ili pola krajcera (1777)

– JEDAN KRAJCER predstavljao je šezdeseti deo srebrne forinte i kovan je u bakru, težine 10,4 grama i prečnika 25 mm.

Jedan krajcer (1760)

– TRI KRAJCERA ili GROŠ kovani su u srebru (čistoće svega 35%), kao dvadeseti deo srebrne forinte, težine 1,9 grama i prečnika 21 mm.

Tri krajcera ili groš (1777)

– PET KRAJCERA ili 1/12 vrednosti forinte kovano je u srebru, težine 2,33 grama i prečnika 21,5 mm.

Pet krajcera (1772)

– ŠEST KRAJCERA ili SEKSER kovano je u srebru i predstavljao je deseti deo srebrne forinte, a bio je težine 3,3 grama i prečnika 25 mm.

Šest krajcera ili sekser (1747)

– SEDAM KRAJCERA ili PETAK kovano je u srebru (čistoće 42%), težine 3,2 grama i prečnika 25 mm.

Sedam krajcera ili petak (1765)

– DESET KRAJCERA je kovano u srebru, težine 3,9 grama i prečnika 24 mm i vredeo je šestinu srebrne forinte

Deset krajcera (1754)

– 17 KRAJCERA ili MARJAŠ kovano je u srebru (čistoće 54%), težine 6,12 grama i prečnika 29 mm, kao vrednost nešto veća od četvrt forinte.

17 krajcera ili marjaš (1764)

– 20 KRAJCERA kovano je u srebru, težine 6,54 grama i prečnika 29 mm, kao vrednost trećine forinte.

20 krajcera (1770)

– 30 KRAJCERA ili POLA FORINTE kovano je u srebru (čistoće 58%), bilo je težine 6,8 grama, a prečnika 29 mm.

30 krajcera ili pola forinte (1764)

– FORINTA ili POLA TALIRA kovana je u srebru, težine 13,9 grama i prečnika 33,6 mm.

Jedna forinta (florin) ili pola talira (1773)

– TALIR ili DVE FORINTE kovan je u srebru (čistoće 83%), bio je težine 28 grama i prečnika 41 mm.

Jedan talir ili dve forinte (1749)

– DUKAT CARSKI vredeo je četiri forinte i deset krajcera i kovan je u zlatu (čistoće 98,6%), bio je težine 3,48 grama i prečnika 20 mm.

Carski dukat – austrijski (1751)
Carski dukat – mađarski (1765)

– DVA DUKATA su kovana u zlatu, težine 5,5 grama i prečnika 25 mm.

Dva dukata – austrijska (1765)
Dva dukata – mađarska (1765)

– PET DUKATA kovano je u zlatu, težine 17,35 grama

Pet carskih dukata (1761)

– DESET DUKATA kovano je u zlatu, težine 34,7 grama

Deset carskih dukata (1754) – najvrednija kovanica Austrijskog carstva

Kao parametar vrednosti novca može da posluži podatak da se polovinom 18. veka jedno trogodišnje june, težine oko 300 kg, prodavalo za sedam forinti.

M. S. 

1 Komentar

  • amel

    Ja imam ovakav neki al neznam iz koje je godine jer ne pise i nigdje na internetu nisam naso takav isti ako ste zainteresirani

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.